ÖLI-bilaga 15

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


ÖLIbilaga15.jpg


Metod[redigera]

  • 1. Smält basmedium och överför till 50-55° vattenbad
  • 2. Blöt en filterpappersremsa med det utspädda difteriantitoxinet och låt det rinna av. Lägg remsan längs diametern i en petriskål. Placera i 35-36° termostat och låt remsan torka ca 20 min. Låt locket ligga på glänt.
  • 3. Tillsätt 3 mL serum till 15 mL Elek’s basmedium kylt till 50-55°C. (Om temperaturen är för hög konmer mediet att bli grumligt när serat är tillsatt och resultatet blir då svåravläst). Blanda ordentligt genom att rotera röret i händerna så att bubblor ej uppstår.
  • 4. Häll det lösta mediet i petriskålen så att filterremsan blir”översvämmad”. Åtenplacera remsan längs diametern tex med en ögla.
  • 5. Låt agarn stelna. Torka ytan genom att placera plattan i termostat med locket av högst 60 min,
  • 6. För att underlätta utstrykandet av stammar dras linjer i rät vinkel mot filterpappret i skålens botten. Linjerna bör vara 50 mm långa och ungefär 10 mm från varandra, På varje platta kan 6 stammar testas.
  • 7. Stryk kontrollstammarna och de okända stammarna längs linjerna vinkelrätt mot remsan, Placera den okända stammen bredvid en toxinbildande kontrollstam så att det bildas en precipitationsbåge om teststammen är positiv,
  • 8. Vänd plattan och inkubera 18-24 tim, 35-36°C.

Tolkning av resultat[redigera]

Leta efter precipitationslinjer som börjar ca 10 mm från pappersremsan och som går i 45° vinkel från stryket.

Jämför linjerna med den positiva kontrollens. Inkubera upp till 48 tim om inga linjer syns.

Den positiva kontrollens toxinlinje bör förena sig med toxinlinjen hos en positiv patientstam och bilda en rundad båge mellan de båda stammarna.

Om patientstammen producerar toxin långsammare än den positiva kontrollstammen (svagt toxinbildande) blir precipitationsbågen spetsig i stället för rundad.

Om patientstammen inte producerar toxin saknas precipitationslinje och toxinlinjen från den positiva kontrollstammen går tvärsigenom den utvuxna patientstammen. Den positiva kontrollstammen beter sig på samma sätt mot den negativa kontrollstammen.

Sekundära precipitationslinjer som beror på andra lösliga antigen än difteritoxin bildas av både toxinbildande och icke toxinbildande stammar.

Om positiv, svagt positiv och negativ kontrollstam finns på plattan bör det inte vara någon svårighet att identifiera de verkliga toxinlinjema, Det är en fördel att stryka den okända stammen två gånger på samma platta tex läge 2 och 6 (Fig 10).ÖLIfigur10.jpgEfter inkubering 48 tim kan ospecifika linjer uppträda på litet avstånd från antitoxinremsan och ibland bilda ‘bågar”. De är oftast blekare än de verkliga toxinlinjerna. Om det är några tveksamheter med linjernas specificitet måste stammen testas på marsvin.