Övriga svampar (CNS)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet


Övriga svampar vid CNS-infektioner[redigera]

Andra svampar som kan ge meningit[redigera]

  • Aspergillus spp
  • Blastomyces dermatitidis
  • Candida albicans
  • Coccidioides immitis
  • Histoplasma capsulatum
  • Histoplasma duboisii
  • Paracoccidioides brasiliensis
  • Pseudallescheria boydii
  • Sporothrix schenckii

Aspergillusmeningit eller hjärnabscess uppstår oftast som följd av iatrogena procedurer eller hos intravenösa missbrukare efter injektion av kontaminerat material. Ofta finns en association till pulmonell aspergillos. Diagnosen sker genom direktmikroskopi och odling som vid andra svampar. A. fumigatus och A. flavus är vanligaste agens.

Blastomycesmeningit uppstår genom hematogen spridning från andra foci, men är en sällsynt komplikation (3-10 %). Vid enstaka tillfällen kan blastomykos uppträda exklusivt i CNS. Det är ofta svårt att få organismen att växa från likvor.

Candidameningit, encefalit och abscess är sällsynta, men kan uppträda vid disseminerad candidos. Patienterna är vanligen immunsupprimerade och står på antibiotikabehandling. Det är dålig korrelation mellan kliniska fynd och laboratoriefynd vid candidameningit. De flesta fall orsakas av C. albicans.

Coccidioidesmeningit kan vara akut, subakut eller kronisk. Den uppstår i 25% av sekundär coccidioidomykos. I USA är den efter tuberkulos och kryptokockos den tredje vanligaste orsaken till granulomatös meningit. Den akuta formen förekommer efter primär pulmonell sjukdom. Kronisk meningit är smygande, och någon klinisk coccidioidomykos behöver ej ha föregått insjuknandet. Coccidioidomykos förekommer ej i Sverige. Importfall från västra halvklotet kan tänkas förekomma.

Centralnervös infektion med Histoplasmna capsulatum eller Histoplasna duboisii kan sällsynt förekomma som en del i disseminerad sjukdom.

Centralnervöst engagemang med Paracoccidioides brasiliensis finns i ca 7 % av fallen och är då en del i disseminerad sjukdom.

Meningit med Pseudallescheria boydii är oftast resultatet av barriärskada. Det kan röra sig om shunt, lumbalpunktion eller neurokirurgi. Infektionen är ovanlig men allvarlig.

Meningit vid sporotrikos är ytterst ovanlig. En kutan lesion föregår meningiten i de flesta fall. Inget sporotrikosfall har diagnostiserats i Sverige, men sjukdomen är vanlig i Mexico, Brasilien, Uruguay, Sydafrika.

Laboratorierapportering[redigera]

Svampfynd rapporteras ej.