5. Koncentrationsbestämning av flucytosin-svamp

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner


Bilaga 5[redigera]

Flucytosin, koncentrationsbestämning med biologisk metod[redigera]

Indikation

 • Kontrollera att:
  • -Terapeutiskt effektiva nivåer erhålls
  • -Toxiska nivåer ej uppnås

Princip : Med agardiffusionsmetod beräknas den aktiva koncentrationen av Flucytosin (5-Fc) i serum utifrån kända koncentrationer (standard) av samma antibiotikum. En agarplatta med jäststam, känslig för 5-Fc, förses med standard och patientprov i brunnar.

Plattan inkuberas över natt.

Hämningszonerna runt standarden mäts och sätts mot det logaritmiska värdet för varje koncentration. Det ger en linjär kurva ur vilken patientprovets koncentration kan beräknas.

Reagens

 • YNB-agarplattor 75 mL agar/platta
 • Humanserum
 • 5-Fc standard 200 - 6,25 mg/L spädd i humanserum
 • Förvaras i frys -20 °C
 • Hållbar 1 år. Får frysas om
 • Oberoende kontroll t.ex. 50 mg/L
 • McFarland 0,5
 • Jäststam Candida albicans H29

Provsättning

 • -Märk en YNB-agarplatta med C. alb H29 och lab.nr. Så in agarplattan med en suspension av C. albicans motsvarande McFarland 0,5
 • -Täck hela agarytan
 • -Sug av överflödet
 • -Torka i termostat 35 °C ~ 10 min
 • -Stansa hål diam (3 mm) i agarplattan, 4 st hål för standard och 2 st för varje patientprov
 • -Märk hålen: 1 st hål för varje standardkoncentration, 2 st hål för varje patientprov och 2 st hål för oberoende kontroll
 • - Sätt 10 µL/hål, frys ner resten av serumet
 • - Inkubera i 37 °C över natt
 • - Mät hämningszonerna runt varje brunn

Uträkning

 • Det logaritmiska värdet på standardens antibiotikakoncentration sätts mot zondiametern så man får en linjär standardkurva.

Ekvationen y = kx + 1 vilken lämpligen är programmerad i en kalkylator.

Mata in standardens och patientprovets zondiametrar i kalkylatorn


Prestanda Metodvariation ± 20% för dubbelprov

Mätintervall 6,25 - 200 mg/L

Om patientvärdet är >200 mg/L kan provet spädas i humanserum så att det hamnar inom mätintervallet

Referensintervall

 • Prov före dos ~ 25 mg/L
 • Prov efter dos ~ 25 mg/L - 100 mg/L