Adenovirus (ögon)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till huvudartikeln Adenovirus


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:ÖgoninfektionerAdenovirus[redigera]

Bakgrund[redigera]

Humana adenovirus omfattar 47 serotyper, varav endast ett femtontal är vanligt förekommande. Förutom ögoninfektioner kan adenovirus ge upphov till infektioner i luftvägar, tarm och urinvägar. Hos immundefekta patienter kan adenovirusinfektion leda till svåra, generaliserade infektioner.


Ögonsymtom[redigera]

Ad3, Ad4 och Ad7 är vanliga orsaker till follikulär konjunktivit, i synnerhet när dessa serotyper förekommer epidemiskt. Ibland är konjunktivit enda symtomet men presenteras oftast tillsammans med feber och halsont (faryngeokonjunktival feber) eller luftvägssymtom.

Smittan sprids bl a vid bad i simbassäng men sprids även som kontaktsmitta. Epidemisk keratokonjunktivit, som har ett långdraget och besvärligt kliniskt förlopp, orsakas av Ad8, Adl9 eller Ad37. Spridning kan bl a ske nosokomialt på ögonmottagning genom fingrar, ögondroppar eller instrument (ex tonometer).


Provtagning och transport[redigera]

För virusodling rekommenderas konjunktivalsvabb från nedre konjunktivalsäcken. Vid misstanke om adenovirusinfektion kan även svalgprov nasofarynxaspirat och avföringsprov (2-3 skedar i burk) vara av värde.

Även vid antigenpåvisning rekommenderas konjunktivalsvabb. Före provtagmngen rengörs ögat från pus. Celler från konjunktiva tas med en steril, torr bomullspinne som med ordentligt tryck rullas ca 3 varv mot nedre konjunktivalsäcken. Provet stryks sedan ut i cirkulära rörelser på förstansat objektglas (brunndiameter ca 10 mm). Minst 3 brunnar bör fyllas. Låt glaset lufttorka. Provet transporteras i objektglaskasett till laboratoriet för fixering och färgning.

Av största vikt för antigenpåvisningens sensitivitet är kvaliteten på insänt material. Rikligt cellantal är en förutsättning för god känslighet. I avvaktan på transport förvaras prov för virusisolering i +4 °C. Prov bör vara viruslaboratoriet tillhanda inom 24 timmar. Vid förväntad lång transporttid bör kyltransport (ej fryst!) övervägas.

Serologisk undersökning är ett alternativ. Adenovirusserologin är genusspecifik, ej typspecifik. Skicka akut- och konvalescentprov (5-10 mL venblod i vacuumrör utan tillsats, röd propp eller minst 2 mL serum).

Tolkning och bedömning[redigera]

Fynd av virus vid odling eller antigenpåvisning i infekterade celler är diagnostiskt relevant.

Virusodling på ögonprov har god sensitivitet även om enstaka serotyper kan vara svårodlade (t ex Ad8). Antigenpåvisning har låg sensitivitet. Därför bör negativt utfall vid antigenpåvisning bedömas försiktigt.