Akut laryngit

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Akut laryngit[redigera]

Definition[redigera]

Akut inflammatoriskt tillstånd i larynx.


Etiologi[redigera]

Uppträder ofta vid ÖLI orsakad av rhinovirus, enterovirus och influensa m fl andra virus samt även Chlamydophila pneumoniae. Virusinfektioner kan ge upphov till bakteriella superinfektioner där M. catarrhalis eller H. influenzae kan ha betydelse.

Sjukdomsbild[redigera]

Plötsligt påkommen heshet. Rethosta är vanligt. Måttliga smärtor i larynxtrakten, ibland med utstrålning till öronen. Svår laryngit kan leda till subglottisk inflammation och svullnad med pseudokruppsymtom som inspiratorisk stridor och skällande hosta.

Mun och svalgstatus är normalt.


Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

Odlingsprov från nasofarynx vid misstanke på bakteriell genes.