Akut laryngit

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Akut laryngit

Definition

Akut inflammatoriskt tillstånd i larynx.


Etiologi

Uppträder ofta vid ÖLI orsakad av rhinovirus, enterovirus och influensa m fl andra virus samt även Chlamydophila pneumoniae. Virusinfektioner kan ge upphov till bakteriella superinfektioner där M. catarrhalis eller H. influenzae kan ha betydelse.

Sjukdomsbild

Plötsligt påkommen heshet. Rethosta är vanligt. Måttliga smärtor i larynxtrakten, ibland med utstrålning till öronen. Svår laryngit kan leda till subglottisk inflammation och svullnad med pseudokruppsymtom som inspiratorisk stridor och skällande hosta.

Mun och svalgstatus är normalt.


Mikrobiologisk diagnostik

Odlingsprov från nasofarynx vid misstanke på bakteriell genes.