Akut pneumoni, nosokomial

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Pneumoni, (J18 och J18.9)

Akut pneumoni, nosokomial[redigera]

Infektion som patienten insjuknat i mer än 48 tim efter ankomst till sjukvårdsinrättning.

Etiologi[redigera]

S. pneumoniae och H. influenzae förekommer även vid nosokomial pneumoni. I olika studier anges frekvenssiffror på 5-50 % beroende på epidemiologisk situation. Vanligen dominerar dock gramnegativa bakterier som Klebsiella/Enterobacter, E. coli, Serratia marcescens, Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila och andra gramnegativa stavar vilka står för upp till 75 % av fallen. Staphylococcus aureus orsakar ca 10 % av nosokomiala pneumonier. Av virus är RSV, influensa och parainfluensa vanligast.

Patogenes[redigera]

Nosokomial pneumoni drabbar framför allt patienter med andra underliggande sjukdomstillstånd som cancer, immunsuppression, neurologiska sjukdomar och alkoholism.

Klinik[redigera]

Nosokomial pneumoni står i olika undersökningar för 15-20 % av alla nosokomiala infektioner. Beroende på patientunderlaget drabbas 0,5-5 % av sjukhusvårdade patienter av en nosokomial pneumoni. Denna karakteriseras av purulent trakeobronkit, feber, leukocytos och progredierande lunginfiltrat. Sjukdomsbilden kan initialt vara ospecifik. Mortaliteten kan vara betydande.

Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

Bronkoskopiska provtagningsprocedurer för odling används ofta. Tolkningen av bakteriologiska fynd kompliceras av svårigheter att fastställa brytpunkter vid kvantitativ odling.


VAP, ventilator-associerad pneumoni[redigera]

är ett begrepp som introducerats för nosokomial pneumoni hos patienter som behandlats i respirator mer än 48 tim.

Etiologi[redigera]

Domineras av gramnegativa bakterier som för nosokomial pneumoni. Ofta polymikrobiell.

Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

Ofta används prov tagna via trakealsug för bakteriologisk odling, men bronkoskopisk provtagning (särskilt skyddad borste) är ofta att föredra för optimal specificitet.


Pneumoni utgör en infektion i luftvägarna med engagemang av alveolerna. Ett vitt spektrum av mikroorganismer kan orsaka akut pneumoni.