Antibiotika och antivirala medel vid ögoninfektioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:ÖgoninfektionerÖgontabelltiob.jpg
Ögontabellelva.jpg

Antibiotika i resistensbesked vid ögoninfektioner-rekommenderat minimiurval[redigera]

Föreliggande förslag till minimiurval av antibiotika i resistensbesked har tillställts Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) för bedömning.

Utgångspunkter vid urval av antibiotika i resistensbesked har varit följande:

  • Vid konjunktivit har endast medel för lokalbehandling inkluderats (med undantag av oxacillin vid stafylokock-infektioner).
  • Vid keratit och endoftalmit bör bakterier resistensbestämmas mot samma medel som bakterier isolerade i primärt sterila punktat (blod, likvor m fl).

De intravenöst givna bredspektrumantibiotika som enligt djur- och humanstudier penetrerar bäst in i främre kammare och glaskropp är piperacillin, flera cefalosporiner (tex cefuroxim, ceftazidim), ciprofloxacin och kloramfenikol.

Listan har kompletterats med medel för lokalbehandling i ögat.


Antibiotikaögon1.jpg

Ögontabellsista.jpg