Astrovirus

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002


Astrovirus[redigera]

Smittämnet[redigera]

Astrovirus tillhör virusfamiljen Astroviridae. Astrovirus är ett icke höljebärande virus med stjärnliknande utseende vid elektronmikroskopi. Diametern är 28-30 nm. Genomet består av ett enkelsträngat RNA. Astroviruspartiklar är liksom andra gastrovirus mycket stabila för pH-förändringar, detergent och värme. Astrovirus förekommer endemiskt samt epidemiskt på daghem och skolor. Åtta serotyper av astrovirus har påvisats hos människa. Av dessa har serotyp 1 identifierats oftast.


Patogenes[redigera]

Humana volontärstudier har visat att astrovirus är associerat med akut diarré men inga histopatologiska data finns från tarm.


Symtom och klinisk bild[redigera]

Inkubationstiden är 3-4 dagar. Symtomen är vattentunna diarrér, kräkningar och feber i 2-3 dygn.

Vid 5 års ålder har ~70 % av barnen antikroppar mot astrovirus. Astrovirus-infektioner uppträder främst under vinterhalvåret.


Laboratoriediagnostik[redigera]

Allmänt[redigera]

Traditionellt har EM används för att påvisa astrovirus i feces, men då känsligheten ej är optimal för EM har PCR och en kommersiell astrovirus-ELISA utvecklats.


Referensmetodik[redigera]

Elektronmikroskopi är referensmetod och används rutinmässigt för påvisande av astrovirus.

Utsvaras; med EM påvisas/påvisas ej astrovirus.


Alternativ diagnostik[redigera]

Antigen-ELISA[redigera]

En nyutvecklad astrovirus-ELISA (Dako, Danmark) finns för påvisning av astrovirus. Preliminära resultat visar att denna test är jämförbar eller har något högre känslighet än EM.

Utsvaras: med ELISA påvisas/påvisas ej astrovirus.


PCR[redigera]

PCR-tekniker finns etablerade för påvisning av astrovirus.

Utsvaras; Astrovirus PCR positiv/negativ.


Serologi[redigera]

Påvisning av astrovirusantikroppar med ELISA finns beskriven. Specialundersökningar som ej utförs i Sverige.


Epidemiologisk typning[redigera]

Neutralisationstester och typspecifik ELISA finns beskrivna för typning av astrovirus i 8 serotyper. Utförs ej i Sverige.


Kvalitetskontroll[redigera]

Vid en jämförande studie omfattande ett 20-tal prover utförd vid Smittskyddsinstitutet har EM och ELISA givit jämförbara resultat. Externa kvalitetspaneler finns ej att tillgå.


Svarsrutiner[redigera]

Astrovirus påvisade/ej påvisade med --- (metod).


Laboratorierapportering[redigera]

Astrovirus-infektioner är ej anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.


REFERENSER[redigera]

  • Bennet R et al. Nosocomial gastroenteritis in two infant wards over 26 months. Acta Pediatr 1995;84:667-671.