Bakteriemi-introduktion

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostik


Introduktion[redigera]

Bakteriemi är ett potentiellt livshotande tillstånd som vanligtvis kräver antimikrobiell behandling. Snabbt påvisande av infektiöst agens är viktigt för diagnos och behandling. Vanligtvis finns endast få bakterier per mL blod, vilket innebär speciella problem vid val av provtagningstidpunkt och volym blod som behöver analyseras. Det ställer även särskilda krav på blododlingssystemet som snabbt skall tillåta växt av aktuella mikroorganismer.

Ett flertal olika blododlingssystem finns tillgängliga, vilket speglar att systemen är kompromisslösningar och att inget är helt överlägset de andra. Mycket stora studier krävs dessutom för att vetenskapligt korrekt kunna utvärdera eventuella skillnader.