Bakteriologi vid ögoninfektioner-allmänt

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Bakteriologi[redigera]

Allmänt[redigera]

De flesta ögoninfektioner orsakas primärt av vanliga luftvägsvirus, varefter superinfektion med bakteriella patogener såsom grampositiva kocker och gramnegativa tarmbakterier kan ske.

Bortsett från de svårigheter provtagningen kan erbjuda vid keratiter och endoftalmiter är den mikrobiologiska diagnostiken inte annorlunda än när dessa bakterier uppträder i infektioner utanför ögat. Därutöver finns det ett antal bakterier som kräver speciellt omhändertagande på laboratoriet och därigenom särskild frågeställning på remissen.