Bihålor-provtagning och odling

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


PROVTAGNING OCH ODLING

För samtliga pinnprov under denna rubrik gäller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst värde för att belysa mängdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


Bihålesekret[redigera]

Indikationer för provtagning[redigera]

Purulent sinuit, särskilt vid terapisvikt, recidiv och långdragna, svårbehandlade fall. Aspiration efter punktion av bihålan är referensmetod. Nasofarynxodling ger ej representativt fynd. En finsk studie talar för att riktad provtagning med pinne från pus i närheten av bihåleostiet ger god överensstämmelse med punktat (4). Vid förekomst av en potentiell patogen i sinussekret kunde i 91 % av fallen samma bakterie isoleras från pus i näshålan. Överensstämmelsen var god när det gällde H. influenzae (77,7%), S. pneumoniae (68,7 %) och Streptococcus pyogenes (93,8 %). Däremot var det prediktiva värdet för M. catarrhalis endast 20 %,

Provtagningsanvisningar - Punktion av sinus[redigera]

Materiel: Lämplig utrustning för punktion av bihåla (se otologisk litteratur), Steril spruta, Propp till sprutan

Provtagning: Aspirera direkt efter punktion, dvs före spolning. Förslut sprutan med proppen.

Hantering av prov: Transporteras snarast till laboratoriet i rumstemperatur.

Pinnprov från näsmussleregionen[redigera]

Materiel: Metalltråd med bomullstopp (nph-pinne), Nässpekulum, SIFF-medium (ÖLI-bilaga 2)

Provtagning: Inspektera näshålan och ta pinnprovet så nära dränagehålet från den afficierade bihålan som är praktiskt möjligt.

Hantering av prov: Transporteras i SIFF-medium. Kylförvaras i väntan på transport.

Primärisolering[redigera]

Basmedier: Hästblodagar (två) (bil 4), dubbelskiktad fårblodagar (ÖLI-bilaga 3), hematinagar (ÖLI-bilaga 11).

Specialmedier: Vid misstanke på svampgenes, tillägg av Sabouraudagar (ÖLI-bilaga 12 och 13). Överväg direktpreparat för svampfärgning.

Utodling och inkubering: Hästblodagar aerobt, dubbelskiktad fårblodagar med optochindisk (10 μg) anaerobt, Hematinplatta med oleandomycindisk (50 μg) aerobt med 5% CO2.

Avläses efter 1 och 2 dygn.

Hästblodagar med gentamicindisk (30 μg) anaerobt. Avläses efter 2 dygn.


Svarsrutiner[redigera]

Nedanstående bakteriefynd svaras:

Aerober; Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C och G, Staphylococcus aureus, Streptococcus milleri.


Anaerober: Peptostreptokocker, Bacteriodes spp, Prevotella spp, Porphyromonas spp, Fusobacterium spp.