Bilaga 2. Bakteriologiska referensmaterial

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002


Bakteriologiska referensmaterial

Fecestabell27a3.jpg
Referensstammar

 • För serotypning
  • O4 -S. Typhimurium---- CCUG 31 969
  • O7 -S. Virchow---- CCUG 12 653
  • O8 -S. Newport---- CCUG 21283
  • O9 -S. Enteritidis---- CCUG 34136
  • O10 –S. Anatum CCUG ---- 37885
  • O19 –S. Senftenberg---- CCUG 37 886

Campylobacter

 • Referensstammar för substratkontroll vid varje gjutning:
  • C. jejuni CCUG 11284A god växt
  • E. coli CCUG 17620 hämmad helt eller delvis
 • Vid lotkontroll dessutom:
  • C. coli CCUG 11283 god växt
 • För kontroll av odlingsförfarandet används
  • C. jejuni CCUG 11284A
 • För identifiering dessutom
  • C. lari CCUG 23947
  • C. upsaliensis CCUG 19559


Tarmpatogena E. coli

Målgener för PCR-screening

Negativ kontroll för samtliga PCR, E. coli ATCC 11775


Vibrio cholerae

 • Vibrio cholerae O-1 CCUG 9119
 • Vibrio cholerae O-139 CCUG 34708


Vibrionaceae

 • Aeromonas hydrophila CCUG 217
 • Plesiomonas shigelloides CCUG 27761
 • Vibrio parahaemolyticus CCUG 51447


Helicobacter pylori

 • H. pylori NCTC 11637 (CCUG 17874)


Clostridium difficile

C. difficile CCUG 4938T används för kontroll av CCFA-plattor, som jämförelse vid luppmikroskopi, som kontroll på den anaeroba miljön och som kontrollstam vid eventuell resistensbestämning


Kontaminantstammar att använda som referensstammar vid lottestning och fortlöpande tillverkningskontroll av fecessubstrat enligt referensmetodiken.


Matförgiftningsstammar

 • Bacillus cereus CCUG 10 781
 • Clostridium perfringens CCUG 1795
 • Staphylococcus aureus CCUG 17 621

Referenssera

 • Salmonella
  • Polyvalent O-antiserum (Reagensia AB)
  • Polyvalent H-antiserum (Reagensia AB)
  • Faktorantiserum (Reagensia AB)
 • Shigella
  • Sh. dysenteriae 1-13 (Reagensia AB)
  • Sh. flexneri (Reagensia AB)
  • Sh. flexneri monoklonaler (Reagensia AB)
  • Sh. boydii 1-18 (Reagensia AB)
  • Sh. sonnei SoR (Reagensia AB)
 • Yersinia
  • Yersinia O3 och O9 (Reagensia AB)
 • Vibrio cholerae
  • Vibrio cholerae Polyvalent O-1 (Denka Seiken)
  • Vibrio cholerae O-139 (Denka Seiken)
 • EHEC
  • Escherichia coli O-157 (Denka Seiken)