Bilaga 2 Transportsubstrat-NLI

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Nedre luftvägsinfektioner inklusive mykobakteriologisk diagnostik, 2:a upplagan 2005


Transportsubstrat-NLI[redigera]

Transportsubstrat för bakteriologiska pinnprov[redigera]

Olika typer av transportsubstrat avsedda för kliniskt bakteriologiska prov tagna med fiberarmerad provtagningspinne finns kommersiellt tillgängliga.

Vi anger Amies kolade transportmedium (fabrikat Copan, Brescia, Italien) som referenssubstrat. Provtagningspinnarna är försedda med rayon (spunnen cellulosa)-tops och finns i olika grovlekar för olika provlokaler. I certifierad batchprövning ingår ett flertal bakteriearter med angiven överlevnadstid efter minst 24 timmar.


Recept: Amies kolade transportmedium (Copan, Venturi Transystem, Brescia, Italien)

 • Innehåll---- Gram/L
 • Charcoal---- 10,0
 • NaCl---- 3,0
 • Na-vätefosfat---- 1,15
 • K-dikvävefosfat---- 0,2
 • KCl---- 0,2
 • Na-tioglykollat---- 1,0
 • CaCl2---- 0,1
 • MgCl2---- 0,1
 • Agar---- 4,0

pH 7,2 ± 0,2 vid 25 °CTransportsubstrat för virusprov[redigera]

Vi anger Virocult transportsystem som referenssubstrat för virologiska prover. Systemet består av en provtagningspinne försedd med en dacrontop och ett polypropylenrör med ett väl balanserat transportmedium. Mediet utgörs av en saltlösning med tillsats av kloramfenikol och cykloheximid för att undertrycka bakterier och svamp. Efter provtagning vid förvaring i rumstemperatur kan vissa virus behålla aktivitet i rören ända upp till 12 dagar (gäller herpes), medan andra virus behåller aktivitet endast någon eller några dagar. Generellt gäller därför att transport till viruslaboratorium bör vara så snabb som möjlig.

Transport i kyla förlänger överlevnad av virus men provet får ej frysas. Prov i Virocultrör kan användas för såväl antigen- som nukleinsyrapåvisning och är också lämpligt inför virusodling (se också under ”Virologisk diagnostik-indikation, provtagning, bedömning, svarsrutiner”).


Recept: Virocult (Medical wire & Equipment Co. Ltd., Corsham, England)


 • Innehåll---- Gram/L
 • CaCl2 ----
 • MgCl2---- Uppgifter ej
 • NaCl---- tillgängliga
 • KCl----
 • Di-natriumkvävefosfat----
 • Glukos---- 1,0
 • Laktalbumin---- 3,0
 • Kloramfenikol---- 0,0025
 • Cykloheximid---- 0,010

REFERENSER[redigera]

 • Perez, T.R., Mosman, P.L., Juchau, S.V. 1984. Experience with Virocult as a viral collection and transportation system. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2 (1): 7-9.
 • Johnson, F. B. 1990. Transport of viral specimens. Clin. Microbiol. Rev. 3:120-131.