Bilaga 3 (CNS)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemetBilaga 3[redigera]

Detektion av bakterier i direktutstryk: Direkt immunfluorescens[redigera]

Reagens

oftast lokalt tillverkade.

Fixering av utstryk

 • Lufttorka utstryket på en plan yta,
 • Fixera över låga.
 • Placera alternativt några droppar metanol på objektglaset. Låt ligga 2 min. Låt kvarvarande metanol rinna av utan att skölja och låt utstryket lufttorka igen.

Färgningsprocedur

 • Lägg en droppe av konjugatet på det fixerade utstryket.
 • Lägg därefter detta i fuktig kammare.
 • Inkubera 20 min i 37 °C.
 • Skölj objektglaset ymnigt i PBS.
 • Ställ objektglaset i kyvett med destvatten i 5 min.
 • Ta upp objektglaset och torka försiktigt med filtrerpapper runt preparatet.
 • Lägg på ett täckglas med buffrad glycerol: 1 del PBS pH 7,4 + 9 delar glycerol 87 % p.a.
 • Undersök i fluorescensmikroskop, 40 x 10 förstoring.