CNS-infektioner-nomenklatur och syntax för mätvärden

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemetNomenklatur och syntax för enhetlig beskrivning av kliniskt mikrobiologiska mätvärden och observationer[redigera]

Sjukvårdens behov av standardiserad terminologi för utbyte av bl.a. meddelande mellan olika vårdgivare och laboratorier har lett till att europanormen prENV 1614 “Health care informatics - Structure for nomenciature, classification and coding of properties in clinical laboratory sciences” utarbetats av EU’ s standardiseringsorgan CEN och dess tekniska kommitté TC 251. IUPACJIFCCs arbete med kodverk för nomenklatur och mätvärdesbeskrivning inom laboratoriemedicinen, publiceras i serien “Properties and units in the clinical laboratory sciences”. Delarbetet “VIII properties and units in clinical bacteriology” föreligger nu i slutlig remissversion.

I Sverige pågår genom Svensk kommitté för laboratoriemedicinsk standardisering (SE-KLS) arbete med nationell anpassning och implementering. Arbetsgruppen rekommenderar en anpassning av mätvärdes och observationsbeskrivningar till dessa normerande standarder.

Egenskaper och kodvärden på svenska beräknas bli tillgängliga på Östgötaservern, [1] under 1997.

Mätvärdesbeskrivningens syntax bygger för observationer och mätvärden på angivande av: system, komponent, egenskap och resultat enligt följande standardsyntax:

System (ev specifikation)-komponent (ev specifikation); egenskap (ev specifikation)=resultat, ev kommentar.


I exemplet nedan beskrivs fyndet av S. pneumoniae och koagulasnegativa stafylokocker med resistensbestämning av bägge fynden samt fyndet av Herpes simplex nukleinsyra enligt denna mätvärdesbeskrivning


 • Csv = cerebrospinalvätska
 • Taxon = egenskapen att bakterier och virus låter sig särskiljas enligt en taxonomisk indelning,
 • arb.konc = arbiträr koncentration.


 • Csv-- Bakterier; taxon (US kvalitetsmanual kap. 13 utg. Likvorodling) = Streptococcus pneumoniae; koagulasnegativa stafylokocker
 • Csv-- Bakterie (Streptococcus pneumoniae); arb.konc (01 ;US kvalitetsmanual kap. 13 utg. 1 Likvorodling) = 1
 • Csv-- Bakterie (koagulasnegativa stafylokocker); arb.konc (01 ;US kvalitetsmanual kap. 13 utg. 1 Likvorodling) = 1


 • Csv-- Bakterie (Streptococcus pneumoniae); känslighet (lista; skala SIR; US kvalitetsmanual kap. 13 utg. 1 Resistensbestämning)
  • System--komponent; känslighet (Cefotaxim) = S
  • System--komponent känslighet (Cefuroxim) = S
  • System--komponent känslighet (Imipenem) = S
  • System--komponent känslighet (Kloramfenikol) = S
  • System--komponent känslighet (Penicillin G) = S
  • System--komponent känslighet (Trimetoprim/Sulfa) = S
  • System--komponent känslighet (Vankomycin) = S


 • Csv-- Bakterie (koagulasnegativa stafylokocker); känslighet (lista; skala SIR; US kvalitetsmanual kap. 13 utg. 1 Resistensbestämning)
  • System--komponent; känslighet (Cefotaxim) = S
  • System--komponent känslighet (Cefuroxim) = S
  • System--komponent känslighet (Imipenem) = S
  • System--komponent känslighet (Netilmicin) = S
  • System--komponent känslighet (Penicillin G) = S
  • System--komponent känslighet (Rifampicin) = S
  • System--komponent känslighet (Trimetoprim/Sulfa) = S
  • System--komponent känslighet (Vankomycin) = S
  • System--komponent känslighet (Oxacillin) = S


 • Csv-- Herpes simplex nukleinsyra; arb.konc (0,1; SMI kvalitetsmanual kapitel 5, utg 1, Virus PCR) = 1

REFERENSER[redigera]

 • Dybkaer R, Solberg HE. Approved Recommendation (1987) on the Theory of Reference Values, Part 6. Presentation of Observed Values Related to Reference Values. J Clin Chem Clin Biochem 1987;25:657-662.
 • Forsum U, Olesen H, Frederiksen W, Blomberg 1, Bruunshuus I, Persson B. Properties and Units in the Clinical Laboratory Sciences, VIII. Properties and Units in Clinical Bacteriology. Eur J Clin Chem Clin Biochem, under tryckning 1997.
 • Kenny D, Olesen H. Properties and Units in the Clinical Laboratory Sciences, II. Kinds-of-Property, under tryckning 1996.
 • Olesen H. Properties and Units in the Clinical Laboratory Sciences, I. Syntax and Semantic Rules, Eur J Clin Chem Clin Biochem 1995;33:627-636.
 • Rigg JC, Brown SS, Dybkaer R, Olesen H. Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences, Blackwell Science, 1996.