Central Fältepidemiologisk Grupp

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Artikeltexten är preliminär


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar


Den centrala fältepidemiologiska gruppen (CFG) administrerades av SMI. Den användes för att hantera snabbt uppkomna kriser inom smittskyddsområdet. Beredskapsgruppen kunde användas i både nationella och internationella kriser. Gruppen bestod av ett 30-tal personer som kunde rycka ut med mycket kort varsel. Målsättningen var att vara på plats inom 24-48 timmar för att effektivt begränsa epidemier och utbrott tillsammans med smittskyddsläkarorganisationen.

Smittskyddsinstitutets verksamhet uppgick 1 januari 2014 i den nybildade Folkhälsomyndigheten. Enligt instruktionen så åligger det inte Folkhälsomyndigheten att organisera den centrala fältepidemiologiska gruppen. Dock har Folkhälsomyndigheten ett fortsatt ansvar att samordna svenska smittskyddsåtgärder både nationellt och internationellt.