Clamydophila pneumoniae-infektioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Chlamydia pneumoniae-infektioner i övre luftvägarna[redigera]

Infektioner med Chlamydia pneumoniae förekommer med epidemiska anhopningar vart fjärde till vart femte år. Primärinfektionen brukar inträffa i tonåren eller i 20-årsåldern. Av vuxna har cirka 50-75 %, beroende på ålder och kön, IgG-antikroppar som tecken på genomgången infektion.

Chlamydia pneumoniae har påvisats i alla delar av luftvägarna och ger följdriktigt upphov till ett brett spektrum av symtom. Beroende på materialets sammansättning anges C pneumoniae som orsak i 3-12 % av studerade pneumonier, 5 % av bronkiter, 5 % av sinuiter och 2-8 % av faryngiter. Symtomen kan i allmänhet inte skiljas från sådana orsakade av virus eller Mycoplasma pneumoniae.

Laboratoriediagnostiken baseras på PCR eller ev odling, som är väsentligt okänsligare, samt på speciesspecifik serologi med mikro-immunfluorescens (MIF). Kvarvarande IgA-titrar har tolkats som tecken på persisterande infektion