Clostridium perfringens

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002Clostridium perfringens vid matförgiftningar[redigera]

Smittämnet[redigera]

Clostridium perfringens är en anaerob sporbildande grampositiv stav. C. perfringens ingår i den normala tarmfloran hos däggdjur och kan infektera kött vid slakt. Den typiska maträtten vid matförgiftning med Clostridium perfringens är någon typ av långkok som görs i stor mängd t.ex. kött/grönsaksgrytor, chili con carne och ärtsoppa med fläsk. Även inkokt lax och helstekt oxfilé/fläskfilé har förekommit. De sporer av Clostridium perfringens som alltid finns på det råa köttet och grönsakerna/rotfrukterna aktiveras vid upphettningen och övergår till vegetativa celler när temperaturen börjar sjunka.

Optimumtemperatur för förökning av Clostridium perfringens ligger vid 43 °C -47 °C, men tillväxt kan ske mellan 20 °C -50 °C. Vanligaste felen är för långsam avsvalning, för låg temperatur vid varmhållningen eller placering på buffébord (utan varmhållning eller kokplatta).


Patogenes och patofysiologi[redigera]

Sjukdom uppstår efter intag av föda innehållande viabla vegetativa celler vilka sporulerar i tunntarmens alkaliska miljö. Under denna process bildas ett enterotoxin (CPE) som bildar en del av sporkappan. Det frigörs då den sporulerande cellen lyserar och frigör sporen. Enterotoxinet binder till receptorer på tarmepitelet och åstadkommer cytotoxisk skada.

Enterotoxinet aktiveras av trypsin. Det är värmelabilt och denaturerar vid temperaturer över 53 °C. Att notera är att Clostridium perfringens normalt finns i feces, men då inte i så stora mängder som vid en matförgiftning.


Symtom och klinisk bild[redigera]

Matförgiftning med en C. perfringens stam som producerar enterotoxin har en inkubationstid på 8-16 timmar. Symtomen, som är buksmärtor, kramper och vattnig diarré, brukar avklinga inom ett till två dygn.


Laboratoriediagnostik[redigera]

Allmänt[redigera]

(Se Bacillus cereus)


Referensmetodik[redigera]

Referenssubstrat[redigera]

Isolering[redigera]

Clostridium perfringens växer på anaerob blodagar inom 1 dygn.


Identifiering och minimikriterier[redigera]

Clostridium perfringens bildar typiska dubbelhemolyserande kolonier på anaerob blodagar. De har typiskt mikroskopiskt utseende efter gramfärgning. Sporer ses sällan. Sådana kan ses som runda, ofärgade uppklarningar i bakteriecellen då de ej gramfärgas.


Epidemiologisk typning[redigera]

(Se Bacillus cereus)


Kvalitetskontroll[redigera]

  • Referensstam
    • Clostridium perfringens CCUG 1795


Svarsrutiner[redigera]

Svarsrutiner när det gäller Bacillus, Clostridium och Staphylococcus aureus måste utformas individuellt för varje utbrott och då som en syntes av all tillgänglig information


Laboratorierapportering[redigera]

(Se Bacillus cereus)