Dentogen sinuit

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Dentogen sinuit

Definition

Varig infektion i sinus maxillaris utgående från tänder eller rotspetsar i överkäken.

Etiologi

Bakterier som finns i tandköttsfickor och rotspetsområdet. Kraftig dominans av anaerober.

Sjukdomsbild

Ses oftast hos individer med dåligt tandstatus samt efter tandextraktioner.

Mikrobiologisk diagnostik

Odling från sinusaspirat.