Donovanos-epidemiologi

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel: Donovanos (granuloma inguinale)


Donovanos förekommer endemiskt i relativt snävt avgränsade områden (”hotspots”) i Papua Nya Guinea, KwaZulu-Natal, östra Transvaal i Sydafrika, delar av Indien och Brasilien och i aboriginala områden i Australien. Den hittills största epidemien inträffade i Papua Nya Guinea under perioden 1922-52 där två tredjedelar av befolkningen var infekterad. På senare år har prevalensen sjunkit drastiskt i det området efter omfattande åtgärder för att begränsa vidare smittspridning. I södra Indien rapporterades under 1990-talet att 14 % av genitala ulcerationer orsakas av donovanos. I Durban uppstod en epidemi under sent 1980-tal med flera tusen smittade individer. I Australien har myndigheterna fått kontroll över situationen och prevalensen av donovanos har drastiskt sjunkit under det första årtiondet av 2000-talet.