Extern otit-provtagning och odling

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


PROVTAGNING OCH ODLING

För samtliga pinnprov under denna rubrik gäller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst värde för att belysa mängdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


Sekret vid extern otit

Indikationer för provtagning

Svårbehandlade fall där systemterapi kan vara indicerad. Begränsat behov av odling pga att lokalbehandling i form av rengöring och lokalt verkande antiseptiska medel, antibiotika och steroider vanligen leder till läkning.


Provtagningsanvisningar

Materiel: Metalltråd med bomullstopp (nph-pinne) Transportmedium (51FF) (ÖLI-bilaga 2)

Provtagning: Sekret från hörselgången uppsamlas på nph-pinne.

Hantering av prov: Transport i SIFF-medium. Kylförvaras i väntan på transport.


Primärisolering

Basmedier: Hästblodagar (två) (ÖLI-bilaga 4), hematinagar (ÖLI-bilaga 11), cledagar.

Specialmedier: Vid misstanke på svampgenes, tillägg av Sabouraudagar utan cycloheximid (ÖLI-bilaga 13).

Utodling och inkubering: Blodagar aerobt. Hematinplatta aerobt med 5 % CO2. Cledagar aerobt.

Avläses efter 1 och 2 dygn.

Blodagar med gentamicindisk (30 μ) anaerobt. Avläses efter 2 dygn.

Svarsrutiner

Nedanstående bakteriefynd svaras:

Aerober: Staphylococcus aureus, betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C och G, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas spp, gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae.

Kommentar: Akut otitis media som spontanperforerat kan sekundärt orsaka extem otit. I dessa fall kan mellanörepatogener som H. influenzae eller S. pneumoniae isoleras.

Anaerober: Peptostreptococcus spp, Bacteroides spp, Prevotella spp, Porphyromonas spp, Fusobacterium spp.

Svamp: Aspergillus niger, A flavus, A fumigatus, Scopulaniopsis, Candida albicans, Candida spp, Penicillium spp, Rhizomucor spp.