Extern otit-provtagning och odling

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


PROVTAGNING OCH ODLING

För samtliga pinnprov under denna rubrik gäller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst värde för att belysa mängdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


Sekret vid extern otit[redigera]

Indikationer för provtagning[redigera]

Svårbehandlade fall där systemterapi kan vara indicerad. Begränsat behov av odling pga att lokalbehandling i form av rengöring och lokalt verkande antiseptiska medel, antibiotika och steroider vanligen leder till läkning.


Provtagningsanvisningar[redigera]

Materiel: Metalltråd med bomullstopp (nph-pinne) Transportmedium (51FF) (ÖLI-bilaga 2)

Provtagning: Sekret från hörselgången uppsamlas på nph-pinne.

Hantering av prov: Transport i SIFF-medium. Kylförvaras i väntan på transport.


Primärisolering[redigera]

Basmedier: Hästblodagar (två) (ÖLI-bilaga 4), hematinagar (ÖLI-bilaga 11), cledagar.

Specialmedier: Vid misstanke på svampgenes, tillägg av Sabouraudagar utan cycloheximid (ÖLI-bilaga 13).

Utodling och inkubering: Blodagar aerobt. Hematinplatta aerobt med 5 % CO2. Cledagar aerobt.

Avläses efter 1 och 2 dygn.

Blodagar med gentamicindisk (30 μ) anaerobt. Avläses efter 2 dygn.

Svarsrutiner[redigera]

Nedanstående bakteriefynd svaras:

Aerober: Staphylococcus aureus, betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C och G, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas spp, gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae.

Kommentar: Akut otitis media som spontanperforerat kan sekundärt orsaka extem otit. I dessa fall kan mellanörepatogener som H. influenzae eller S. pneumoniae isoleras.

Anaerober: Peptostreptococcus spp, Bacteroides spp, Prevotella spp, Porphyromonas spp, Fusobacterium spp.

Svamp: Aspergillus niger, A flavus, A fumigatus, Scopulaniopsis, Candida albicans, Candida spp, Penicillium spp, Rhizomucor spp.