Förord och arbetsgrupp

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetdik:Svampinfektioner


Förord[redigera]

Efter en lång periods arbete föreligger nu en svensk referensbok för klinisk mykologisk diagnostik. Resultatet är dock på intet sätt definitivt. Stora förändringar har skett under arbetets gång och pågår fortfarande inom den internationella mykologin. Inte minst taxonomin är under omstrukturering. DNA-baserad taxonomi har redan visat att Pneumocystis carinii är en svamp, och att svampar är mycket nära släkt med djur. I framtiden torde även artidentifiering i högre utsträckning baseras på DNA än på morfologi, och även DNA-metoder användas mera för klinisk diagnos. En sådan utveckling medför sannolikt att nuvarande dilemma reduceras vad gäller val av namn - sexuellt (teleomorft) och asexuellt (anamorft) stadium av samma svamp har idag vanligen helt olika artnamn i Linnés binominalsystem. Även om det finns argument för att välja namnet från det perfekta (sexuella), teleomorfa stadiet föredrar vi av tradionella skäl i huvudsak namnen på de anamorfa (asexuella) formerna. Det är också de som praktiskt taget alltid förekommer vid infektion. Det känns i nuläget svårt att överge Candida och för Candida albicans är i skrivande stund inte något teleomorft stadium känt.

Skriften vänder sig i första hand till dem med laboratoriediagnostiskt och epidemiologiskt intresse för mykologi. Den kan även användas som uppslagsbok inom andra discipliner.

Ett varmt tack till alla som deltagit i arbetet med denna bok.

 • Lars Edebo
 • Björn Petrini
 • Hans Hallander

Medlemmar i arbetsgruppen för svampdiagnostik[redigera]

 • Lars Edebo, Bakteriologiska laboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Guldhedsgatan 10, 413 46 Göteborg
 • Hans Hallander, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm
 • Björn Petrini, Avd för klinisk mikrobiologi, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm


Medförfattare[redigera]

 • Sverker Bernander
 • Erja Chryssanthou
 • Marie-Louise von Rosen
  • Alla tre Avd för klinisk mikrobiologi, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm


 • Jan Faergemann, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
 • Jouni Issakainen, Mycology lab, Åbo Universitetssjukhus, 205 20 Åbo, Finland