Förord och deltagare i arbetsgruppen

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Förord[redigera]

Föreliggande volym om övre luftvägsinfektioner (ÖLI) i serien Referensmetodik för laboratoriediagnostik har liksom tidigare nummer utarbetats i samverkan mellan Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk mikrobiologi och Smittskyddsinstitutet, tidigare SBL.

Avgränsningen gentemot nedre luftvägsinfektioner (I2 i serien) har satts vid stämbanden i larynx. Konjunktivala infektioner som är associerade med ÖLI behandlas i referensmetodik för ögoninfektioner (I7). Infektioner i hörselgången har tagits med för fullständighetens skull medan dentala infektioner har bedömts ligga utanför de kliniskt mikrobiologiska laboratoriernas primära kompetensområde.

Målgrupp är alla kliniskt mikrobiologiska laboratorier. Arbetets syfte är i första hand att beskriva allmänt förekommande diagnostik. Under arbetet med denna serie har dock utvecklingen gått mot att referensmetodik anges även för undersökningar som inte är av direkt rutinkaraktär t ex referensmetodik för EBV-serologi och toxinbestämning av C. diphtheriae.


Stockholm juni 1995

Hans Hallander, laborator, kvalitetssäkringsenheten, SMI


Arbetsgruppen för diagnostik av övre luftvägsinfektioner[redigera]

 • Stefan Bergquist, Öronkliniken, Södersjukhuset, 118 83 Stockholm
 • Hans Hallander, Kvalitetssäkringsenheten, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm
 • Stig Holm, ordförande, Klin bakt lab, Norrlands universitestssjukhus, 901 85 Umeå
 • Carl Kamme, Klin mikrobiol lab, Sölvegatan 23, 223 62 Lund
 • Carl-Erik Nord, Avd för Oral Mikrobiologi, P84, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
 • Kristian Roos, Öronkliniken, Lundby sjukhus, 417 17 Göteborg
 • Annika Linde, Virologiska enheten, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm
 • Anders Samuelson, sekreterare, Mikrobiologen, P72, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
 • Anna Schwan, Avd för klin mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala


Adjungerade[redigera]

 • Dan Danielsson, Klin mikrobiol avd, Region sjukhuset, 701 85 Örebro
 • Anna Hambraeus, Avd för klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
 • Barbro Olsson-Liljequist, Bakteriologiska enheten, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm
 • Björn Petrini, Avd för klin mikrobiologi, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm
 • Monica Grandien, Virologiska enheten, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm