Förord och medlemmar i referensgruppen-ögoninfektioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Förord[redigera]

Föreliggande volym i serien referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier har utarbetats i samverkan mellan Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk mikrobiologi, dess sektion för oftalmologi och Statens bakteriologiska laboratorium, numera Smittskyddsinstitutet.

Denna volym skiljer sig från tidigare i serien genom att förutom diagnostisk referensmetodik även presentera en samlad översikt av aktuella infektioner. Där referensmetodik finns detaljerat beskriven i andra delar hänvisas till dessa.

Behovet av en manual för mikrobiologisk diagnostik vid ögoninfektioner har aktualiserats av den snabba utvecklingen inom ögonkirurgin. Kataraktoperationer är idag ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen överhuvud taget. En viktig och engagerad insats när det gäller beskrivningen av olika infektionstillstånd i ögat har utförts av ögonläkareföreningens representant Per Montan.

Förhoppningsvis kan volymen även tjäna som bakgrundslitteratur vid specialistutbildning och fortbildning inom såväl mikrobiologi som ögonsjukdomar.

Stockholm, februari 1994


Hans Hallander

Smittskyddsinstitutet

Medlemmar i referensgruppen för diagnostik av ögoninfektioner[redigera]

  • Håkan Miörner, ordförande, Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet, Sölvegatan 23 22362 LUND
  • Johan Rydberg, sekreterare, Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet, Sölvegatan 23 223 62 LUND
  • Hans Hallander, Smittskyddsinstitutet, 10521 STOCKHOLM
  • Mats Johansson, Avd för klinisk mikrobiologi, Karolinska Sjukhuset, 171 76 STOCKHOLM
  • Per Montan, S:t Eriks Ögonsjukhus, 11282 STOCKHOLM
  • Björn Petrini, Avd för klinisk mikrobiologi, Karolinska sjukhuset, 171 76 STOCKHOLM


Adjungerad[redigera]

  • Angelika Skarin, Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, 221 85 LUND