I 12: Förord, redaktion, författare, faktagranskare

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar


Förord[redigera]

Föreliggande volym, I12 i serien ’’Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier’’, fokuserar på diagnostiken av mikroorganismer som listas i smittskyddslagen. De flesta organismerna har beskrivits i artiklar i den tidigare bokserien, men har nu i flera fall uppdaterats och rubricerats på ett enhetligt sätt. Den samordnade uppdateringen av artiklar som tidigare hörde till olika böcker, har möjliggjorts av det nuvarande Wiki-formatet för serien. För detta ändamål har en särskild redaktionsgrupp bildats som tar ställning till behovet av uppdateringar, layout-frågor, remissutgåvor och annat.

I centrum för diagnostik som utförs på landets mikrobiologiska laboratorier står i första hand den enskilda patienten. Organismer som orsakar sjukdomar som hänförs till smittskyddslagen ska dessutom rapporteras till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkare. Många diagnoser blir föremål för smittspårning. Ur ett folkhälsoperspektiv är därför diagnostiken av stor betydelse för vårt land men också betydelsefull ur ett globalt perspektiv. Det är viktigt att snabbt ställa korrekt diagnos och också att upptäcka smittspridning av mikroorganismer som kan utgöra hot mot enskilda individer och samhället i stort, exempelvis MRSA, EHEC, nya varianter av influensa med mera. Smittkällorna kan återfinnas inom landet, men allt oftare utomlands, vilket kan kopplas till ökad rörlighet över gränserna. Det är ur dessa perspektiv nödvändigt att de enskilda laboratorierna använder pålitliga diagnostiska metoder som i görligaste mån är validerade/verifierade mot metoder som av professionen accepterats som referens- eller jämförelsemetoder som de presenteras i denna volym. Det är betydelsefullt att man vet vart man ska vända sig med frågor om specialdiagnostik, subtypningar och annat. Det är viktigt att ha kännedom om aktuell lagstiftning, myndigheternas uppgifter och aktuella epidemiologiska trender.

Den aktuella volymen av referensmetodiken beskriver inledningsvis översiktligt central lagstiftning som syftar till att skydda enskilda individer och samhället mot smittsamma sjukdomar. Därefter beskrivs uppgifterna för några myndigheter inom smittskyddsområdet (SMI, Socialstyrelsen och ECDC) och hur myndigheter samverkar vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Grunden för epidemiologisk övervakning i Sverige är de uppgifter som laboratorierna delgivit SMI via SmiNet. Den funktionen beskrivs i en artikel.

Socialstyrelsens falldefinitioner för infektionssjukdomar som listas i smittskyddslagen utgör sökväg för de artiklar som specifikt berör referensmetodiken.

Det är redaktionens förhoppning att denna volym skall vara till nytta vid det enskilda laboratoriet både som komprimerat uppslagsverk och som vägledning vid det fortlöpande kvalitetssäkringsarbetet.

Vi vill framföra vårt varma tack i första hand till alla författare och faktagranskare, men också till alla inom professionen liksom kliniska kolleger som genom synpunkter och förslag på ett konstruktivt sätt bidragit till denna utgåva.


Smittskyddsinstitutet, februari 2012

För redaktionsgruppen

Magnus Thore

Författare till nyskrivna artiklar eller uppdateringar av tidigare publicerade artiklar (utgåva maj 2012)[redigera]

 • Sören Andersson, USÖ, Örebro (Blogivarscreening)
 • Åsa Szekely Björndal, SMI (Särskild laboratoriekapacitet på SMI)
 • Nils Blom, Chefsjurist, SMI (Biobanker)
 • Mia Brytting, SMI (Influensa, röda hund, mässling)
 • Andreas Bråve, SMI (Forum för Bereskapsdiagnostik)
 • Anders Burholm, Socialstyrelsen, Stockholm (Socialstyrelsens roll)
 • Berndt Claesson, Unilabs, Skövde (Maldi-Tof)
 • Jessica Darenberg, SMI (Streptococcus pyogenes)
 • Benjamin Edvinsson, SMI (Forum för beredskapsdiagnostik)
 • Kerstin Falk, SMI (Denguevirus, Gula febernvirus)
 • Anna-Lena Hammarin, SMI (Rabies)
 • Jonas Hardestam, SMI (Särskild laboratoriekapacitet på SMI)
 • Birgitta Henriques Normark, SMI (pneumokocker)
 • Sven Hoffner, SMI (Tuberkulos)
 • Cecilia Jernberg, SMI (Listeria, Campylobacter )
 • Jonas Klingström, SMI (Sorkfeber (Puumalavirus))
 • Anders Lindblom, Falu lasarett, 791 82 Falun (Smittskyddsläkarorganisationen)
 • Gunnel Lindegren, SMI (Virala hemorragiska febrar)
 • Magnus Lindh, Sahlgrenska sjukhuset (Hepatiter)
 • Sven Löfdahl, SMI (Tarmpatogener)
 • Öjar Melefors, SMI (Hantering av riskklasspatogener)
 • Ali Mirazimi, SMI (Virala hemorragiska febrar, Sorkfeber (Puumalavirus))
 • Eva Morfeldt, SMI (Difteri, hemofilus, pertussis)
 • Peter Nilsson, Halmstad (MRSA)
 • Barbro Olsson-Liljequist, SMI (VRE)
 • Daniel Palm, European Center for Disease Prevention and Control (om ECDC)
 • Ingegerd Sjögren, Halmstad (VRE)
 • Katarina Skärlund, SMI (SmiNet)
 • Anita Svahn, KS, Solna (Tuberkulos)
 • Karin Tegmark-Wisell, SMI (VRE)
 • Magnus Thore, SMI (Kromogena substrat, sammanställt screening av ESBL, Smittskyddslagen, inledande översikt, SMI:s roll, myndighetssamverkan, allmänna uppdateringar och överföringar)
 • Sirkka Vene, SMI (Denguevirus, Gula febernvirus)
 • Christina Welinder-Olsson, Sahlgrenska, Göteborg (Molekylärbiologiska typningsmetoder)
 • Kristian Ängeby, KS, Solna (Tuberkulos)

Parasiter[redigera]

 • Entamoeba histolytica- Marianne Lebbad , Silvia Botero Kleiven
 • Giardia intestinalis- Marianne Lebbad
 • Cryptosporidium-Marianne Lebbad
 • Trichinella spiralis- Inger Ljungström, Johan Lindh, Cecilia Thors, Silvia Botero Kleiven
 • Echinococcus- Inger ljungström, Antonio Barragan, Silvia Botero Kleiven
 • Malaria- Antonio Barragan, Marianne Lebbad, Silvia Botero Kleiven

Uppdateringar epidemiologi[redigera]

 • Sofie Ivarsson, SMI
 • Marika Hjertqvist, SMI
 • Margareta Löfdahl, SMI
 • Tiia Lepp, SMI

Faktagranskare (utvalda avsnitt/agens)[redigera]

 • Mohammad Abedi, Örebro
 • Therese Bergstrand, SMI
 • Talar Boskani, SMI
 • Mia Brytting, SMI
 • Andreas Bråve, SMI
 • Petra Edquist, SMI
 • Hans Fredlund, Örebro
 • Hans Gaines, SMI
 • Christian Giske, KS, Solna
 • Sara Haeggman, SMI
 • Birgitta Henriques Normark, SMI
 • Agneta Holmström, Socialstyrelsen, Stockholm
 • Per Olcén, Örebro
 • Barbro Olsson-Liljequist, SMI
 • Ingegerd Sjögren, Halmstad
 • Karin Tegmark-Wisell, SMI
 • Magnus Unemo, Örebro
 • Sirkka Vene, SMI
 • Tara Wahab, SMI
 • Anders Wallensten, SMI
 • Karin Wreiber, SMI