Identifiering-Vanliga kontaminanter, svamp

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:SvampinfektionerVanliga kontaminanter vid svampdiagnostik[redigera]

Det är betydelsefullt att känna igen vanliga kontaminanter på medier inokulerade med material där lågpatogena agens kan vara signifikanta, t.ex. från immunsupprimerade patienter. Upprepade isolat av samma lågpatogena species från patient med nedsatt immunförsvar stärker misstanken att fyndet är signifikant. Följande lista tar bara upp de vanligaste kontaminanterna.


Vanliga kontaminanter på hud och nagelprov[redigera]

  • Mögel
    • Alternaria spp, Cladosporium spp, Aspergillus spp (oftast), Fusarium spp, Penicillium spp, Acremonium spp, Aureobasidium spp, Phoma spp m.fl. Scopulariopsis brevicaulis från framför allt tånaglar (särskilt ihop med positiv direktmikroskopi) bör besvaras som sannolikt patogen.
  • Jäst
    • I princip alla jästspecies utom Candida albicans och Candida parapsilosis.


Kontaminanter på invärtes prov[redigera]

  • Mögel
    • Penicillium spp (ej P. marneffei).


Om signifikansen av ett fynd är oklar och kontaminant misstänks bör i första hand nya odlingar ske.