Kronisk otitis media

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Kronisk otitis media

Definition och sjukdomsbild

Begreppet kronisk otit innefattar en stort antal tillstånd av olika svårighetsgrad t ex trumhinneperforation som inte läkt, en kronisk adhesiv otit eller kolesteatom. Patienter med dessa sjukdomar än regel opåverkade och söker sjukvård för flytning ur örat beroende på sekundär bakteriell pålagring.

Mikrobiologiska fynd

Gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp, anaeroba bakterier, företrädesvis Bacteroides spp, jästsvamp och Aspergillus spp.

Mikrobioiogisk diagnostik

Odling av sekretprov med pinne från afficierat område.