Kronisk pneumoni

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005”Kronisk pneumoni”[redigera]

Kronisk pneumoni är ett begrepp som används i internationell litteratur men inte har någon direkt motsvarighet hos oss. Det inrymmer infektiösa tillstånd med komplext etiologiskt spektrum och som manifesteras genom lunginfiltrat samt långdragna lungsymtom. Processen har oftast pågått i veckor eller månader.


Etiologi[redigera]

Många av dessa infektioner är egna entiteter. Bland agens som ger upphov till akut pneumoni är särskilt anaerober, stafylokocker, Enterobacteriaceae och P. aeruginosa benägna att ge kroniska lunginfektioner, ofta i samband med alkoholism, diabetes och KOL. Hos för övrigt friska individer kan kroniska lunginfektioner orsakas av exempelvis mykobakterier, blandad aerob-anaerob infektion, Histoplasma, Coccidioides, Actinomyces, Blastomyces och Giardia intestinalis.

Patogenes[redigera]

Någon gemensam patogenes låter sig knappast beskrivas. Processen är beroende av infektiöst agens, underliggande sjukdomstillstånd, ålder och allmänt hälsotillstånd. Symtom från lungorna kan uppträda sent.

Klinik[redigera]

Den kliniska bilden är ofta ospecifik med allmänna tecken på kronisk sjukdom. Hos många patienter baseras diagnosen på röntgenologiska förändringar snarare än på kliniska symtom.


Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

I alla fall med röntgenologiska tecken på infiltrat eller kavernbildningar bör riktad sputumundersökning eller invasiv provtagning företas. Med tanke på de många och diagnostiskt ovanliga frågeställningarna bör utredningsarbetet ske i nära samarbete med laboratoriet.