Långdragen sinuit

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)Långdragen sinuit[redigera]

Definition[redigera]

Avgänsningen mellan akut och långdragen sinuit är ej helt entydig och kanske ej heller meningsfull. En tidsgräns som ofta anges i litteraturen är besvär mer än 3 månader.

Etiologi[redigera]

Etiologin vid långdragen sinuit är svårvärderad pga att definitionen av detta tillstånd inte är samstämmig i litteraturen. Generellt rapporteras S. pneumoniae och H. influenzae i lägre frekvens vid långdragen sinuit jämfört med vid akut sinuit. Anaeroba bakterier, S. aureus, alfastreptokocker och mikrokocker anges som huvudsakliga agens (10).

Vid långdragen sinuit är noggrann utredning för att fastställa bakomliggande orsaker viktig.

Sjukdomsbild[redigera]

Likartade men mer diskreta symtom än vid akut sinuit. Skov av akuta besvär förekommer.

Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

Odling från sinusaspirat.