Mycoplasma pneumoniae-infektioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)Mycoplasma pneumoniae-infektioner i övre luftvägarna[redigera]

Manifestationer i övre luftvägarna; Infektioner orsakade av Mycoplasma pneumoniae kan engagera alla delar av luftvägarna.

I huvudsak kan tre olika sjukdomsbilder uppstå, beroende på dominerande symtom; faryngit, trakeobronkit eller pneumoni. Inkubationstiden är vanligen 15-25 dagar och sjukdomen börjar smygande med stigande feber, huvudvärk och sjukdomskänsla 2-4 dagar innan fokala symtom uppträder.

Faryngiten kan komma tidigt i förloppet och bli det helt dominerande symtomet, ibland tillsammans med rinit, även om patienten samtidigt har hosta och heshet. Vid undersökning av bakre svalgväggen ses vanligen en diffus rodnad. Sekret från farynx och tonsiller kan förekomma. Ömmande lymfkörtlar på halsens framsida är vanligt. Den kliniska bilden kan ej skiljas från en infektion av annan etiologi. En tredjedel av alla patienter med infektion orsakad av M. pneumoniae har symtom på faryngit men omvänt är endast 3-11 % av alla faryngiter orsakade av M. pneumoniae.

Röntgenverifierad sinuit finns rapporterad hos 2/3 av patienter med en M. pneumoniae-infektion och otitis media hos 27%. En stor del av patienterna klagar över öronvärk trots normal trumhinna. Bullös myringit anses även kunna vara orsakad av M. pneumoniae