Neisseria gonorrhoeae, substrat för odlingsdiagnostik, Bilaga 1

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel: Gonorré

Sekundärartikel till: Gonorré-laboratoriediagnostik


Transportmedium för odlingsdiagnostik av N. gonorrhoeae[redigera]

 • 1. Okolad provtagningspinne (exempelvis rayonarmerad aluminiumpinne (CP116C) för uretra och konjunktiva; och rayonarmerad plastpinne (CP114C) för cervix, rektum, vagina och farynx). Alternativt kan motsvarande kolade provtagningspinnar användas.
 • 2. Amies kolade transportmedium (Copan, Brescia, Italien). Alternativt: Amies okolade transportmedium (Copan, Brescia, Italien) om kolade provtagningspinnen (se ovan) användes.


Fasta odlingssubstrat för isolering av N. gonorrhoeae[redigera]

A. Icke-selektivt odlingsmedium för N. gonorrhoeae[redigera]

Användningsområde[redigera]

Näringsrikt medium för isolering av näringskrävande bakterier, speciellt patogena Neisseria (gonokocker och meningokocker) och Haemophilus species, från kliniska prov. Antibiotikaresistensundersökning av gonokocker om hästserum ej inkluderas i mediumet.

Princip[redigera]

GC-agar baserat medium som ytterligare näringsberikas med hemoglobin (från nötblod), hästserum och Isovitalex Enrichment. GC-agarbas utnyttjar som många andra blod-agarbaser kaseinhydrolysat och köttextrakt (peptoner) som kväve-, vitamin-, aminosyra- och kolhydratkälla. Kornstärkelse neutraliserar toxiska fettsyror och toxiska metaboliter. Reducerad agarmängd och fosfatbuffring bidrar till bättre och snabbare växt av framförallt gonokocker. Natriumklorid bibehåller osmotiska balansen. Hemoglobin tillför mediet bland annat X-faktor (hemin) som krävs för tillväxt av vissa mer krävande GC-stammar. Hästserumtillsats neutraliserar ev. variation av GC-agarbasen. IsoVitaleX tillför V-faktor (nicotinamide adenine dinucleotide, NAD), en förutsättning för växt av H. influenzae, men som tillsammans med extra vitaminer, aminosyror, coenzym, glukos, järnjoner, mm. också ökar tillväxten av patogena Neisseria.

Gc-agarselektiv.jpg
 • Rekommenderad kontrollstam
  • Tillväxtskontroll: N. gonorrhoeae CCUG 10130 (långsamt växande).

B. Selektivt odlingsmedium för N. gonorrhoeae (Modifierat Thayer-Martin medium, MTM)[redigera]

Användningsområde[redigera]

Näringsberikat medium för selektiv isolering av patogena Neisseria (gonokocker och meningokocker) från kliniska prov.

Princip[redigera]

Selektiva odlingsmediumet för patogena Neisseria (modifierat Thayer-Martin medium (MTM)) motsvarar icke-selektiva mediumet (se ovan) med tillsats av VCNT Inhibitor. Denna innehåller vankomycin (hämmar grampositiva bakterier), kolistin (hämmar andra gramnegativa bakterier inkluderande apatogena Neisseria tillhörande normalfloran), nystatin (hämmar svamp) samt trimetoprim (hämmar gramnegativa bakterier inkl. Proteus).

Seltgcagar.jpg


N. lactamica (kolistinresistent), och vissa stammar av N. subflava, N. cinerea, M. catarrhalis, K. denitrificans samt vankomycinresistenta Staphylococcus epidermidis, kan även växa. Enstaka gonokockstammar kan hämmas av inkluderade koncentrationer av vankomycin eller trimetoprim. Detta problem är försumbart i flesta geografiska områden, inklusive Sverige, och framförallt om både selektivt och icke-selektivt odlingssubstrat användes för flera av provtyperna.


 • Rekommenderade kontrollstammar
  • Tillväxtskontroll: N. gonorrhoeae CCUG 10130 (långsamt växande) alternativt N. gonorrhoeae CCUG 33979.
  • Inhibitionskontroll: S. aureus ATCC 29213 (eventuellt även E. coli, N. sicca och C. albicans).


Fast substrat för tillväxtberoende biokemisk (kolhydratnedbrytning) specieskonfirmering av patogena Neisseria[redigera]

Användningsområde[redigera]

Medium för specieskonfirmering inom Neisseria genus. N. gonorrhoeae bryter ej ner maltos eller fruktos utan endast glukos, vilket resulterar i bildandet av sura nedbrytningsprodukter, sänkt pH, och således färgomslag i plattan innehållande glukos. Fenolrött ingår i mediumet som pH-indikator. Likvärdig tillväxt-oberoende snabbmetod för specieskonfirmering finns.

Gcbiokemi.jpg
Gcsockerplattor.jpg
 • Rekommenderade kontrollstammar
  • Funktionskontroll vid ny batch samt vid varje analystillfälle: N. gonorrhoeae CCUG 33979, N. lactamica CCUG 5853 (alternativt N. meningitidis CCUG 3269), N. sicca CCUG 34456 och M. catarrhalis CCUG 34455.

Immunologiska eller antigena metoder för species¬konfirmering av N. gonorrhoeae[redigera]

Användningsområde[redigera]

Den kommersiella metoden Phadebact Monoclonal GC Test (Bactus AB) för påvisning av antigen baseras på coagglutination med specifika monoklonala antikroppar riktade mot PorB hos gonokocker. Metoden har mycket hög sensitivitet och specificitet om strikt följsamhet till tillverkarens anvisningar praktiseras.

Rekommenderade kontrollstammar[redigera]

Funktionskontroll vid ny batch och därefter en gång per månad: N. gonorrhoeae CCUG 33978 (serogrupp WI [PorB1a]) och N. gonorrhoeae CCUG 33979 (serogrupp WII/III [PorB1b])


Preserveringsmedium för N. gonorrhoeae[redigera]

Användningsområde[redigera]

Spädnings- och preserveringsmedium vid frysförvaring av bakterier, inklusive Neisseria species.

Gcpreseerv.jpg
 • Rekommenderad kontrollstam
  • Funktionskontroll vid ny batch: N. gonorrhoeae CCUG 33979. Adekvat överlevnad (maximal minskning av ”colony forming units” (CFU) med en 10 potens) efter preservering vid -70 ºC över natt.
  • För längre tids förvaring bör bakteriestammarna frysas i rekommenderat frysmedium eller likvärdigt vid -70-80 ºC, i flytande kväve eller frystorkas.