PAR 02 Ziehl-Neelsen färgning

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, reviderad i mars 2013.


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik och TarminfektionerMikroskopisk påvisning av Cryptosporidium, Cyclospora och Isospora- oocystor efter modifierad Ziehl-Neelsen-färgning.[redigera]

Analysprincip[redigera]

Mikroskopisk påvisning av syrafasta organismer. Provmaterialet droppas/stryks ut på objektglas som lufttorkas, fixeras i metanol, infärgas med karbolfuksin, avfärgas med saltsyra i etanol och bakgrundsfärgas med malakitgrönt. Oocystorna färgas röda mot en grön bakgrund.

Speciell utrustning[redigera]

Ljusmikroskop med objektiv 40x, 50x, 100x samt kalibrerat mätokular

Reagens[redigera]

  • metanol 99.8 % CH3OH p.a.
  • karbolfuksinlösning
Alternativ I: färdigberedd karbolfuksinlösning (exempelvis Tbcolor från Merck)
Alternativ II: karbolfuksinlösning enligt referens 1
basiskt fuksin 10 g
etanol 99,5% 100 mL
fenol 50 g
destillerat vatten 1000 mL
Lös 10 g basiskt fuksin i 100 mL etanol. Använd en flaska som rymmer minst 1500 mL. Väg upp 50 g fenol i en bägare och lös i en del av vattnet. Blanda alltsammans i flaskan. Sätt till resten av vattnet och blanda på nytt. Observera att fenol är toxiskt och frätande.
  • saltsyra i etanol (avfärgningslösning för Ziehl-Neelsen)
Blanda 10 mL konc HCl med 990 mL 95 % etanol.
  • malakitgrönt 1 %
Lös 1 g malakitgrönt i 100 mL destillerat vatten.
  • positiv kontroll Cryptosporidium

Formalinfixerat fecesprov med Cryptosporidium-oocystor
  • immersionsolja för ljusmikroskop

Analysprocedur[redigera]

Förbehandling av prover[redigera]

Färgningen utförs i regel på koncentrerad feces. För koncentrering av feces se metodbeskrivning PAR 01. Fecesprover som innehåller rikligt med slem färgas även okoncentrerade.

Färgningsprocedur[redigera]

Positiv kontroll skall ingå i varje färgningsomgång.

1. Märk objektglasets mattfält med labnummer.

2. Stryk ut ca 20 µL av provmaterialet på objektglaset. Gör preparatet ca 15 mm i diameter.

3. Låt preparatet lufttorka till det är absolut torrt (ca 60 min i rumstemperatur).

4. Fixera glaset 5 min i metanol i glaskyvett med lock.

5. Lägg glaset på färgstället och täck med karbolfuksin. Färga 20 min. Se anmärkning nedan.

6. Skölj under rikligt med rinnande kranvatten.

7. Avfärga ett glas i taget med avfärgningslösning (saltsyra i etanol) tills den röda färgen är borta.

8. Skölj under rikligt med rinnande kranvatten.

9. Täck glaset med 1 % malakitgrönt i 3 min. Se anmärkning nedan.

10. Skölj under rikligt med rinnande kranvatten.

11. Låt preparatet torka.

12. Montera eventuellt med DPX eller annat permanent monteringsmedium och täckglas (ger hållbarare preparat). Låt torka.

Anmärkning[redigera]

Färgningstider för karbolfuksinlösning och malakitgrönt varierar mellan olika publikationer. Bör utprovas lokalt.

Avläsning[redigera]

Granska hela preparatet. Använd 40x (förutsätter monterat preparat) eller 50x immersionsobjektiv för översiktsgranskning och 100x immersionsobjektiv för verifiering. Mät storleken på eventuella oocystor med mätokular. För morfologiska kriterier av olika oocystor se under respektive parasit-avsnitt.

Kvalitetssäkring[redigera]

Intern[redigera]

Positiv kontroll: Fecesprov med känt innehåll av formaldehyd- eller SAF-fixerade Cryptosporidium-oocystor. Förvaras i kylskåp och behandlas som övriga prover. Lokal panel innehållande Ziehl-Nelesen-färgade oocystor (Cryptosporidium spp, Cyclospora cayetanensis och Isospora belli). För bildmaterial se referens 4 och 5.

Extern[redigera]

Oocystor ingår i UK-NEQAS feces-utskick

Svarsrutiner[redigera]

Negativt prov: Inga oocystor påvisade

Positivt prov: T.ex. Oocystor av Cryptosporidium spp påvisade

Säkerhetsaspekter[redigera]

Iaktta försiktighet vid arbete med ej avdödat provmaterial. Behandling med 3,7 % formaldehyd under 30 min avdödar Cryptosporidium-oocystor.

Referenser[redigera]

1. Cheesbrough M. Medical Laboratory Manual for Tropical Countries. Volume I. Tropical Health Technology Butterworths 1987, 216-218.

2. Gillespie SH, Hawkey PM. Medical Parasitology. IRL Press 1995, 96-97.

3: UK-NEQAS Modified Ziehl_Neelsen http://www.btinternet.com/~ukneqas.parasitologyscheme/Faecal_Scheme/Teaching_Information/Diagnostic_procedures/Permanent_stains/permanent_stains.html

4. WHO 1994. Bench Aids for the Diagnosis of Intestinal Parasites. Plate 9 Intestinal coccidians and microspora.

5. Ash L, Orihel T. Atlas of Human Parasitology. ASCP Press, Chicago.