Paramyxovirus

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Översiktsartikel


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Paramyxovirus[redigera]

Paramyxoviridae är höljeförsedda virus med sin genetiska information i form av enkelsträngat RNA.

Familjen omfattar subfamiljerna Paramyxovirinae och Pneumovirinae, som båda omfattar flera humana och animala virus. Paramyxovirinae innehåller tre genera; Respirovirus, Rubulavirus och Morbillivirus. Pneumovirinae är indelad i genera Pneumovirus och Metapneumovirus. Humant Respiratory Syncytial virus (RSV), tillhör genus Pneumovirus, och är den viktigaste orsaken till nedre luftvägsinfektioner under tidig barndom. RSV indelas i två grupper, A och B, där grupp A är associerat med svårare sjukdom. Andra species tillhörande genus Pneumovirus är bovint respiratory syncytial virus, ovint respiratory syncytial virus och pneumonivirus hos möss. Tidigare var avian pneumovirus (APV) känt som turkey rhinotracheitis virus (TRTV), den enda kända species tillhörande genus Metapneumovirus. APV orsakar övre luftvägsinfektioner hos kalkoner och kycklingar. Taxonomin visas nedan i figur 13.

Luftfigur13.jpg