Pleurit

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005Pleurit, (J90)(S)[redigera]

Pleurit är en inflammation i lungsäcken.

Etiologi[redigera]

En pleuritretning förekommer hos 30-50 % av alla patienter med pneumoni. Orsak är bakterier eller virus, t.ex. enterovirus. Pleurit läker oftast spontant. Tidigare var ”vatten i lungsäcken” nästan liktydigt med tuberkulos.

Patogenes[redigera]

Exsudat i lungvävnaden kan genom en vanlig tryckkoefficient passera pleurans mesotel och bilda en i första skedet steril relativt sparsam vätskeansamling. Vid adekvat antibiotikaterapi sker en spontan absorption. Vid ökat inflöde eller försämrat avflöde kan dock volymen bli större och kvarstående; vid tuberkulos är t.ex. avflödet p.g.a. fibrinutfällningar reducerat till ca 50 %. Empyem utvecklas endast hos en mindre del av patienter med pleurit.

Klinik[redigera]

Lungsäcksinflammation kan yttra sig antingen i form av hållsmärtor i bröstet vid andning eller också som andfåddhet p.g.a. vätskeutgjutning i lungsäcken, där upp till flera liter vätska kan ansamlas.

Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

Vid den exsudativa formen av pleurit bör vätskan tappas och skickas för såväl mikrobiologisk som cytologisk undersökning.