Svampdiagnostikens ambitionsnivåer

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Artikeln reviderad februari 2010


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner


Svampdiagnostikens ambitionsnivåer[redigera]

RAM-gruppen har utarbetat följande rekommendationer för diagnostiska nivåer på olika typer av klinisk mikrobiologiska laboratorier

Rekommenderade diagnostiska nivåer:[redigera]

Nivå 1 Laboratorium på Länssjukhus[redigera]

 • Laboratoriet ska vara ackrediterat.
 • Primär svampodling (blod, ytliga och djupa infektioner).
 • Utföra och bedöma direktmikroskopi med svampfärgning på kliniskt provmaterial.
 • Identifiering av Candida till species.
 • Identifieringa av Aspergillus till genus.
 • Om odling utförs från hud, hår och naglar: Identifiering av dermatofyterna som grupp.
 • Rådgivning, tolkning av fynd.

(Denna nivå kan ev behöva kompletteras beroende på sjukhusets profil)

Nivå 2 Laboratorium på Universitetssjukhus[redigera]

 • Allt specificerat under Nivå 1, dessutom:
 • Artbestämning av kliniskt relevanta mögelsvampar till species.
 • Artbestämning av jästsvampar och dermatofyter till species.
 • Resistensbestämning av jästsvamp, referensmetod tillgänglig (alternativt utbyte med ett laboratorium som har tillgång till kvalitetssäkrad referensmetod).
 • Bedriva FoU.

I de fall man själv inte utför följande analyser skall beredskap finnas för att skicka följande prov till kvalitetssäkrat laboratorium:

 • Kryptokock antigentest i likvor och serum.
 • Aspergillus antigentest i serum, bal och likvor.
 • Aspergillus precipiterande antikroppstest
 • Resistensbestämning av mögelsvamp med en referensmetod.
 • Artidentifiering av ovanliga svampfynd och i övrigt svårtypade isolat.
 • Artbestämning av svamp med sekvensering
 • Odling och artbestämning (samt serologi) av riskklass 3 patogener (Karolinska universitetslaboratoriet, Solna)
 • PCR för diagnostik av svampinfektioner
 • D/L Arabinitol-kvot i urin
 • Pneumocystis diagnostik
 • Histopatologi
 • Koncentrationsbestämning av antimykotika (vorikonazol, itrakonazol).

Folkhälsomyndigheten och Svenskt Sällskap för Klinisk Mykologi[redigera]

 • Vidareutbildning/kurser för laboratoriepersonal och annan personal.
 • Medverka i nationell kvalitetssäkring/epidemiologi
 • Nationell svampkollektion av jäst och trådsvampar.