Syfilis-epidemiologi

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel: SyfilisI Sverige rapporterades 1920 den högsta syfilisincidensen någonsin, 150 och 75 fall per 100 000 män och kvinnor respektive. Incidensen minskade sedan snabbt troligtvis på grund av en tillgänglighet av effektiv diagnostik, introduktion av systemisk behandling med Salvarsan och effektiv kontaktspårning och den följande introduktionen av penicillin (mitten av 1940-talet). Incidensökningar identifierades dock under andra delen av 1920-talet och tidigt 1930-tal (framförallt bland män som har sex med män, MSM), senare delen av andra världskriget, och mitten av 1960-talet (framförallt bland MSM) som sedan toppade 1982 (13 fall per 100 000 invånare). Efter 1982 sjönk incidensen snabbt vilket sammanfaller väl med HIV infektion/AIDS epidemins upptäckt. Den har sedan dess varit fortsatt låg (1).

Under de sista två decennierna av 1900-talet minskade incidensen men har ökat igen sedan 2000. Ökningen de senaste åren speglar framförallt en ökad inhemsk smittspridning, speciellt bland MSM men även mer sällsynt heterosexuell inhemsk smittspridning förekommer. År 2007 rapporterades en syfilisincidens på 2,6 per 100 000 invånare (240 fall), vilket är en klar ökning i jämförelse med 2006 (incidens, 1,9). Av dessa var 47 % MSM. Medelåldern för kvinnor, heterosexuella män och MSM var 33 år, 39 år och 39 år respektive. Flest fall rapporterades liksom tidigare år i storstadslänen, dvs. Stockholm, Skåne och Västra Götaland men Blekinge hade både högst incidens (8,6 fall per 100 000 invånare) och incidensökning (incidens 2006, 4,0) (2).


REFERENSER[redigera]

  • 1. Danielsson, D. 1990. Gonorrhoea and syphilis in Sweden-past and present. Scand. J. Infect. Dis. Suppl. 69:69-76.