Utodling (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen förReferensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002


Utodling (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter)[redigera]

Ett flertal olika metoder finns beskrivna för utodling av prov på agarytor. Det är viktigt att få med tillräcklig mängd provmaterial för hög sensitivitet och att (sekundär-) tertiärstryken ger god separation av enskilda kolonier.

Fecesplattstryk.jpg


Sekundärodling[redigera]

Inokulat från t.ex. Rappaportbuljong med 10 µL ögla mitt i det blivande primärstryket som därefter görs med samma ögla. Sekundär- och tertiärstryk görs också med samma ögla. Inokulatet kan också göras med bomullspinne.

Observera[redigera]

Vid Salmonella-, Shigella-, Yersinia- och Campylobacter-diagnostik anländer fecesprovet på provtagningspinne i transportmedium eller som feces i rör. I det senare fallet överförs feces till provtagningspinne innan odling.

  • Primärodling utförs med föreslagen teknik (se Fig 11) på XLD- (alternativt Hektoen-), DC-, Campylobacter-, CIN-agar i den ordningen. Därefter doppas pinnen (eventuellt) ånyo i provet varefter den överförs till Rappaportbuljongen.
  • Sekundärodling utförs efter anrikning i Rappaportbuljong med föreslagen teknik (föregående sida) på XLD-agar. Renstrykning av misstänkt(a) koloni(er): Enskild koloni plockas och stryks på MacConkey-agar, enligt föreslagen teknik. I de fall man väljer att använda salmonellafagdroppe, rekommenderas applikation enligt illustrationen [Fig. 12].
Salmonellafag.jpg

En diagnostisk översikt lämnas i Tabell 21 sist i det bakteriologiska avsnittet. För en detaljerad beskrivning och diskussion hänvisas till respektive diagnostiskt avsnitt.