ÖLI-bilaga 1

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)Bilaga 1

Substratkontroll

Substrat för primĂ€risolering av patogener förekommer i ett otal varianter med olika selektiv och differentierande förmĂ„ga. ErfarenhetsmĂ€ssigt varierar ocksĂ„ substrat med likartade beteckningar avsevĂ€rt mellan olika tillverkare liksom mellan olika tillverkningssatser frĂ„n samma tillverkare. Det har dock inte ansetts praktiskt möjligt att organisera en nationell verksamhet i syfte att skilja bort substrat med otillfredsstĂ€llande prestanda. IstĂ€llet har arbetsgruppen för ÖLI valt att ange sammansĂ€ttningen hos ett antal odlingsmedier med beprövat goda egenskaper. Dessa referenssubstrat kan sedan anvĂ€ndas för jĂ€mförelse och utvĂ€rdering av lokala varianter. Det enskilda laboratoriet mĂ„ste dock försĂ€kra sig om att substratet bibehĂ„ller jĂ€mn och god kvalitet genom intern kontroll. Inom den europeiska samarbetsorganisationen CEN har frĂ„gan bearbetats i TC14O/Wg7 med ambitionen att beskriva testmetoder och kvalitetsnormer för odlingsmedier, vilket resulterat i ett förslag till standard: “Performance criteria for culture media. CE-mĂ€rkta produkter skall uppfylla dessa kriterier vilket kan minska omfattningen av intern kontroll.