Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier

(Omdirigerad frÄn Huvudsida)
Hoppa till: navigering, sök
BakterievÀxt pÄ en agarplatta. Foto: Magnus Pehrsson

Huvudsidan uppdaterad mars 2012

Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier

VÀlkommen till Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier som drivs av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi vid Svenska LÀkaresÀllskapet. Alla artiklar Àr skrivna utan sÀrskild ekonomisk ersÀttning eller koppling till kommersiella intressen av ledande experter inom ÀmnesomrÄdet.

Observera att databasen Àr lÄst för ingrepp i texterna. Behörighet att Àndra i texterna (uppdateringar, revisioner) beviljas av koordinator/redaktörer.

I samband med att man introducerar nya mikrobiologiska metoder i rutinverksamheten pÄ ett mikrobiologiskt laboratorium, oavsett om dessa Àr utvecklade pÄ det egna laboratoriet eller Àr kommersiella, Àr ett minimikrav att man skall kunna visa att metoderna fungerar som avsett. Detta sker lÀmpligen genom att jÀmföra den nya metoden mot en gammal beprövad. HÀr presenteras metoder som Àr sÀrskilt lÀmpade att utgöra grund för sÄdana jÀmförelser. Metoderna Àr utvalda genom ett konsensusförfarande inom professionen och betecknas referensmetoder.

NÀtapplikationen Àr en direkt vidareutveckling av den tidigare bokserien (populÀrt kallade gula och grÄ böckerna) dÀr artikel för artikel i böckerna överförts till databasen MediaWiki. Det Àr en beprövad databas med mÄnga allmÀnna och privata applikationer ursprungligen avsedd för Wikipedia. Fördelar med nÀtupplagan framför böckerna Àr sökbarhet och möjlighet till fortlöpande uppdateringar.

Nyheter

Inlagt 10 oktober 2016

REFERENSMETODIKEN ÖVERGÅR TILL FKM

FolkhÀlsomyndigheten och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM) (och dess respektive föregÄngare) har under mÄnga Är samarbetat kring Referensmetodiken. FrÄn den 1:a januari 2017 kommer dock FKM att vara ensam Àgare av Referensmetodikprojektet och ensamt stÄ bakom de rekommendationer som fastslÄs.

InnehÄllet i Referensmetodiken hÄller för nuvarande pÄ att omarbetas för att i framtiden presenteras i ett annat format. FKM arbetar för att i möjligaste mÄn koordinera arbetet med det laboratorienÀtverk för klinisk mikrobiologi som FolkhÀlsomyndigheten tillsammans med representanter frÄn samtliga landsting arbetar för att etablera.

FolkhÀlsomyndigheten stödjer under tiden FKM i Referensmetodikarbetet genom att bistÄ med tekniskt driftsstöd till denna Wikipedia-portal. InnehÄllet i denna portal kommer att finnas kvar som en arkiverad funktion Àven i framtiden.


Bakgrund

Volymer ingÄende i serien

Infektionsdiagnostik

Volym nr. Titel
I 1. Tarminfektioner
I 2. Nedre luftvÀgsinfektioner inklusive mykobakteriologisk diagnostik
I 3. Mykobakteriologisk diagnostik
I 4. Bakteriemi-diagnostik
I 5. UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri
I 6. Sexuellt överförbara infektioner (STI)
I 7. Ögoninfektioner
I 8. Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)
I 9. Infektioner i centrala nervsystemet
I 10. Svampinfektioner
I 11. Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ
I 12. Smittskyddslagens sjukdomar
I 13. Parasitologisk diagnostik

Metodik

Volym nr. Titel
M 1. Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser inom svensk sjukvÄrd
M 2. Infektionsserologi (planeras)
M 3. PrimÀr diagnostik av Salmonella, Shigella och Yersinia
M 4. MolekylÀrbiologisk diagnostik

PÄgÄende volymer

Volym nr. Titel Kommentar
I 14. PatientnÀra analyser

Översiktsvolymer

Volym
Provtagning
Laboratoriemetoder
Översikt fasta substrat för bakteriologiska odlingar (artikel publicerad december 2011)

Agenslistor över mikroorganismer som beskrivs i nÀtupplagan

Agenstyp
Kategori:Bakterier
Kategori:Virus
Kategori:Svampar
Kategori:Parasiter

Arkiverade artiklar

Volym
Referensfunktioner-arkiv