Andra gramnegativa stavar allmÀnt associerade med NLI

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Andra gramnegativa stavar (Acinetobacter, Actinobacillus och Pasteurella multocida) av intresse vid NLI

SmittÀmnen

I detta avsnitt berörs översiktligt tre olika bakterier som ocksÄ ibland förekommer vid nedre luftvÀgsinfektioner.

Acinetobacter species Àr gramnegativa stavar inom familjen Moraxellae. De Àr mycket vanliga i jord och inomhus i vÄtmiljöer, sÀrskilt inom sjukhus. De förekommer transient i mÀnniskans normalflora, sÀrskilt i tarmen, och ger upphov till opportunistiska infektioner hos immunsupprimerade individer. Flera species finns dÀr A. calcoaceticus-baumannii-komplexet oftast Àr associerat med humana nosokomiala infektioner sÄsom sÄrinfektioner, UVI, sepsis och nedre luftvÀgsinfektioner.

Actinobacillus species Ă€r gramnegativa stavar som förekommer i mĂ€nniskans munflora. De Ă€r nĂ€ra beslĂ€ktade med Haemophilus (sĂ„ kallade ”HACEK-organismer”, avser i första hand Actinobacillus (Aggregatibacter) actinomycetemcomitans inom familjen Pasteurellaceae. De ger upphov till infektioner i munhĂ„lan, typiskt orsakar de endokardit och mer sĂ€llan andra infektioner som nedre luftvĂ€gsinfektioner. SĂ„lunda har A. hominis och A. ureae (berörs ej mer i denna bok) isolerats frĂ„n nedre luftvĂ€gsinfektioner. Vanligast Ă€r dock infektioner med A. actinomycetemcomitans som kan orsaka sepsis och endokardit, mer sĂ€llan infektioner i andra organsystem. Lungan kan dock engageras.

Pasteurella multocida Àr gramnegativa stavar som finns i nasofarynx och munhÄla framför allt hos katt men Àven hos hund. SÄrinfektioner hos mÀnniska uppstÄr i huvudsak till följd av bett eller att djuret slickat pÄ skadad hud. Bakterierna kan ocksÄ orsaka sepsis, meningit, endokardit, artrit, pneumoni och infektioner i andra organ, sÀrskilt hos immunsupprimerade.

Patogenes och patofysiologi

Acinetobacter species: Oftast drabbas patienter som ventileras mekaniskt, har KAD eller har fÀrska operationssÄr. Riskfaktorer Àr dÀrvid antibiotikabehandling, sÀrskilt bredspektrum, lÀngre IVA-vistelse, kroniskt nedsatt lungfunktion. Isolaten Àr dock oftare kolonisatörer Àn infektiösa agens.

A. actinomycetemcomitans har ett potent leukotoxin och kollagenas. Systemisk spridning av denna organism kan affektera lungvÀvnad. Förekommer ocksÄ i blandinfektioner med Actinomyces species.

Pasteurella multocida koloniserar visserligen relativt ofta nedre luftvÀgar hos individer med kronisk lungsjukdom, men pneumoni ses vanligen som komplikation till lokal infektion efter djurbett.

Symtom och klinisk bild

Acinetobacter species VAP-pneumonier med denna organism kan ha ett snabbt förlopp med utvecklande av multilobĂ€ra infiltrat, abscessbildning och pleuraempyem. Mortaliteten Ă€r upp till 40 % hos IVA-patienter.

A. actinomycetemcomitans kan ge hilusnÀra infiltrat med abscessbildning och fistulering ut genom thoraxvÀggen via ett revben.

Pasteurella multocida kan ge svÄrbehandlad pneumoni med uttalad tendens till abscessbildning.

Provtagning och transport

LÀmpligt provmaterial för pÄvisande av aktuella organismer Àr sputum eller prov taget via bronkoskop (BAL, skyddad borste). Transport sker enligt principer som beskrivs för respektive provtyp i denna bok.

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

De hÀr beskrivna bakterierna bör hÄllas i Ätanke i första hand vid VAP (Acinetobacter), fistulerande thorakal infektiös process (Actinobacillus) och pneumoni i samband med djurbett (Pasteurella).

Referensmetodik

Odling Àr referensmetodik.

Referenssubstrat

VÀxer pÄ de för provtyperna angivna substraten.

Isolering

Aerob odling i 36 °C

Acinetobacter species: PÄ blodagar och hematinagar glatta, opaka kolonier, mindre Àn för Enterobacteriaceae.

Aggregatibacter actinomycetemcomitans: VĂ€xt inom 1-4 dygn pĂ„ blod (CO2-inkubering) och hematinagar med ca 2 mm stora mot agarytan adhererade kolonier. Central opak zon som efter flera dygn kan bli typiskt stjĂ€rnformad, ”korslagda cigarrer”.

Pasteurella multocida: SmÄ kolonier, ca 1-2 mm efter 1 dygn pÄ blod och hematinagar.

Identifiering och minimikriterier

Se Laboratoriemetodik – diagnostiska minimikriterier.

ResistensbestÀmning och resistensutveckling

Acinetobacter species: Trimetoprimsulfa, karbapenemer, piperacillin/tazobactam, doxycyklin och fluorokinoloner Àr oftast effektiva. Multiresistenta isolat förekommer.

Aggregatibacter actinomycetemcomitans : Vanligen kÀnslig för cefalosporiner, tetracyklin och fluorokinoloner. Ofta resistent mot penicilliner och aminoglykosider.

Pasteurella multocida: Generellt hög kÀnslighet för betalaktamantibiotika, makrolider, tetracykliner och fluorokinoloner. Ofta resistent mot aminoglykosider.

Epidemiologisk typning

Nosokomiala utbrott med Acinetobacter har kartlagts med olika nukleinsyrapÄvisande metoder inklusive AP-PCR. PFGE torde idag vara förstahandsval.

Kvalitetskontroll

  • Referensstammar
    • Acinetobacter baumannii CCUG 19096,
    • Aggregatibacter actinomycetemcomitans CCUG 13227,
    • Pasteurella multocida CCUG 43504.

Svarsrutiner

I relevanta situationer svaras fynd ut med speciesbeteckning.

Laboratorierapportering

Bakterierna Àr inte anmÀlningspliktiga.

REFERENSER

  • Schreckenberger, P.C. et al. Acinetobacter, Achromobacter etc., and other nonfermentative Gram-negative rods. In Manual of Clinical Microbiology, 8th edition. Vol 1: Chapter 49;749-779.
  • Ellis, M.E 1998. Gram-negative bacillary pneumonia. In: Infectious diseases of the respiratory tract, 130-147. Ed. Michael Ellis. Cambridge University Press.
  • Von Graevenitz, A. Actinobacillus, Capnocytophaga etc., and other fastidious or rarely encountered Gram-negative rods. In Manual of Clinical Microbiology, 8th edition. Vol 1: Chapter 39;609-622.