Antivirala medel vid ögoninfektioner

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik:ÖgoninfektionerAntivirala medel vid ögoninfektioner

Herpes simplex och varicella zoster

Aciklovir Àr en nukleosidanalog som Àr verksam mot Herpes simplex och varicella-zoster virus. Acyklovir fosforyleras av virusspecifikt tymidinkinas till aciklovir-monofosfat, som av cellulÀra kinaser fosforyleras vidare till aciklovirtrifosfat. Denna produkt avslutar nukleinsyramolekylen och resulterar i att virusreplikationen upphör. Aciklovirresistenta virusstammar förekommer, vilka i de flesta fall isolerats frÄn immundefekta patienter.

Aciklovir finns som ögonsalva, tablettmixtur och infusionsberedning. Recidiverande herpes simplex keratit behandlas med ögonsalva. Zoster oftalmicus tablettbehandlas, medan “akut retinal nekros” behandlas med intravenös infusion. Alternativ lokalbehandling vid herpesinfektioner (tex vid aciklovirresistens) Ă€r licenspreparatet Viroptic (triflundin).

CMV

Ganciklovir Àr en nukleosidanalog som Àr verksam mot bl a CMV. Substansen fosforyleras inne i cellen till ganciklovirtrifosfat. Den antivirala effekten bestÄr i hÀmning av den virala DNA-syntesen. Inom oftalmologin anvÀnds preparatet frÀmst för behandling av CMV-retinit hos patienter med aids. Ganciklovir finns endast som infusionsberedning.

Foscarnet ar en pyrofosfatanalog som verkar genom att hÀmma virusspecifikt polymeras. Substansen Àr verksam mot alla kÀnda humana herpes virus samt HIV. AnvÀnds bl a vid CMV-retinit hos patienter med aids. Foscavir finns endast som infusionsberedning.