Bilaga 2:Substratkontroll- Hud, mjukdelar, skelett och inre organ

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Substratkontroll

Ett stort antal olika generella, nÀringsberikade, selektiva, differentierande eller speciella media finns kommersiellt tillgÀngliga. Dessa Àr som regel noggrant specificerade och kvalitetskontrollerade av producenten, vilken pÄ begÀran bifogar analyscertifikat över aktuell lot. Detta innehÄller uppgifter bl.a. om komposition, fysiologiska egenskaper, odlingsegenskaper med olika referensstammar, förvaring etc. enligt tillgÀngliga standarder, t.ex. NCCLS Doc M22-A. Trots detta föreligger skillnader mellan olika fabrikat; det kan exempelvis gÀlla den allmÀnna kompositionen av Columbia blodagarbas. SÄdana skillnader kan ha betydelse för understödjande vÀxt av olika bakteriearter men ocksÄ pÄverka differentierande egenskaper som hemolys etc. Variationer förekommer ocksÄ mellan olika tillverkningsloter (batcher) av samma substrat, större ju mer komplext substratet Àr. Vid det enskilda laboratoriet Àr sedan variationer vid den fortlöpande tillverkningen inom en och samma lot oundvikliga.


Testförfarande inför upphandling av fasta substrat, referensmetod

Inför upphandling av generella nĂ€ringsberikade substrat (blod-, hematin-, anaerob blodagar) skall dokumenterad jĂ€mförelse göras mellan pĂ„gĂ„ende lot och prov frĂ„n nya loter frĂ„n en eller flera leverantörer. Loterna jĂ€mförs med avseende pĂ„ allmĂ€nna vĂ€xtkarakteristiska, sĂ„vĂ€l ”in vitro” med referensstammar som i det praktiska arbetet med kliniska prov. En av loterna vĂ€ljs dĂ€refter. Det Ă€r dĂ€rvid lĂ€mpligt att sprida renkulturer av föreslagna referensstammar slammade i PBS sĂ„ att fria bedömbara kolonier erhĂ„lls. Alternativt anvĂ€nds samma metod som för selektiva substrat (se nedan).

Upphandling av selektiva substrat (t.ex. MacConkeyagar) eller sĂ„dana avsedda för ”semikvantitativ” odling (CLED-agar) skall jĂ€mföras med lĂ€mplig uppsĂ€ttning mĂ„lbakterier (sĂ„dana som förvĂ€ntas vĂ€xa bra) och kontaminater (sĂ„dana som inhiberas). Vid sĂ„dan jĂ€mförelse rekommenderas samma metod som beskrivs i upplaga 2 av referensmetodik för infektioner i mag-tarmkanalen (SMI–tryck 141-2002). Även dessa substrat skall jĂ€mföras mot pĂ„gĂ„ende lot i det praktiska arbetet med kliniska prov.

Testförfarande vid den fortlöpande tillverkningen av fasta substrat, referensmetod

Den fortlöpande tillverkningskontrollen skall dokumenteras och följer principerna för lot-jĂ€mförelserna. Dock kan ett mindre batteri av testbakterier anvĂ€ndas för granskning av vissa nyckelegenskaper hos respektive substrat. Även selektiva substrat kan dĂ€rvid testas med granskning av renspridda kolonier.


Testförfarande vid upphandling och fortlöpande tillverkning av anrikningsbuljonger

Vid testning av tioglykollat (FAB)-buljong Àr lÀmpligt urval av referensstammar B. fragilis CCUG 4856, Cl. perfringens CCUG 1795, F. nucleatum CCUG 32 898, P. aeruginosa CCUG 551, E. coli CCUG 17 620 och S. aureus CCUG 17621. Vid testningen inokuleras spÀdda kulturer av respektive bakteriestam i buljongen. För godkÀnnande av batch krÀvs vÀxt inom 24-72 timmar, den senare tidpunkten gÀller fusobakterier, och typiskt vÀxtsÀtt vid aerob inkubering indikerande god anaerobios pÄ djupet och aerob miljö i ytskiktet. E. coli förvÀntas svÀrma i hela mediet.

 • Metod
  • 1. FĂ€rska övernattskulturer pĂ„ agarplatta spĂ€ds i aerob PBS till McFarland 0,5-1,0.
  • 2. Stegvis spĂ€dning ned till ca 10^2 CFU/10 ÎŒL (10^4 CFU för fusobakterierna).
  • 3. Inokulera rören (10 mL buljong i varje) med 10^2 CFU i 10 ÎŒL plastinös som sticks ner mot botten. Mixa ej.
  • 4. Sprid för insĂ„ddskontroll pĂ„ lĂ€mpliga agarplattor, inkubera pĂ„ lĂ€mpligt sĂ€tt.
  • 5. Inkubera rören 24-72 timmar i 36 °C i luft.
  • 6. Notera vĂ€xt och vĂ€xtsĂ€tt (se figur 9).

Hudfigur9.jpgAeroba buljonger (TSB med Fildes, GBS-buljong, VRE-buljong) skall kunna anrika smÄ mÀngder av olika typer av mikroorganismer. LÀmpligt urval för TSB med Fildes Àr S. pneumoniae CCUG 33774, S. pyogenes CCUG 33061, E. coli CCUG 17620, P. aeruginosa CCUG 551 och H. influenzae CCUG 33775. GBS-buljong och VRE-buljong testas med samma metod och kontrollstammar angivna under respektive recept.

 • Metod:
  • 1. FĂ€rska övernattskulturer spĂ€ds i PBS till McFarland 0,5-1.
  • 2. Stegvis spĂ€dning i 10-potenssteg ned till ca 10 CFU/10 ÎŒL PBS.
  • 3. TillsĂ€tt till rören (5 mL buljong i varje) 10^1 CFU och 10^2 CFU i 10 ÎŒL PBS, respektive.
  • 4. Sprid för insĂ„ddskontroll pĂ„ lĂ€mpliga agarplattor.
  • 5. Inkubera övernatt i 36 °C i luft och sprid dĂ€refter 10 ÎŒL frĂ„n varje rör pĂ„ lĂ€mpliga agarplattor.
  • 6. Resultatet bedöms acceptabelt om anrikning skett i nĂ„got av rören för varje mikroorganism.