Blododlingssystem

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostik
Odlingssystem

Inledning

Ett idealiskt odlingssystem bör ha följande egenskaper:

 • Ge snabb tillvĂ€xt med möjlighet till identifiering och resistensbestĂ€mning for samtliga mikroorganismer som kan vara av kliniskt intresse.
 • Ge möjlighet till objektiv och snabb detektion.
 • TillĂ„ta odling av tillrĂ€ckligt stor blodvolym.
 • Neutralisera bakteriehĂ€mmande substanser frĂ„n blodet.
 • Minimera risken för nosokomial smitta.
 • Erbjuda god arbetsergonomi.
 • KrĂ€va lĂ„ga kapital- och driftskostnader.

Metodöversikt

 • 1. Bifasiskt system med buljong/agar i stĂ€ndig kontakt (referensmetod). Det bifasiska systemet som av tradition anvĂ€nts i Sverige, Ă€r enkelt och tillgĂ€ngligt för alla laboratorier, och har valts som referensmetod.
 • 2. Bifasiskt system med möjlighet till inokulering frĂ„n buljong till agaryta.
 • 3. Buljong med visuell avlĂ€sning.
 • 4. Buljong med detektion genom förhöjt gastryck.
 • 5. Buljong med detektion av reducerat hemoglobin.
 • 6. Buljong med direkt CO2-detektion genom IR-teknik/isotopteknik.
 • 7. Buljong med indirekt CO2-detektion genom kolorimetrilfluorimetri.
 • 8. Lysis-filtrering och utodling pĂ„ agarplattor.
 • 9. Lysis-centrifugering och utodling pĂ„ agarplattor.
 • 10. Elektrisk impedansmĂ€tning i buljong.
 • 11. Ingjutning i agar.

1. Bifasiskt system med agar och buljong i stÀndig kontakt (referensmetod)

VÀldokumenterad teknik. Flaskorna kan framstÀllas vid större laboratorier, krÀver ingen avlÀsningsutrustning och Àr kommersiellt tillgÀngliga. Systemet utvecklades ursprungligen av Castañeda för diagnostik av Brucella-infektioner. Agarn Àr i stÀndig kontakt med buljongen och blir dessutom inokulerad dÄ flaskan vÀnds. Fagocyter adhererar till agarn och desintegreras varvid intracellulÀra bakterier frigörs och kan bilda kolonier pÄ agarn. Flertalet bakteriearter och jÀstsvamp vÀxer fram och fortsatt undersökning med mikroskopi, art- och resistensbestÀmning kan enkelt ske frÄn agarytan. Samtidig vÀxt av mer Àn en bakterieart kan upptÀckas.

 • Nackdelar Ă€r en ergonomiskt ogynnsam manuell hantering och visuell avlĂ€sning. Systemet Ă€r ej anpassat för vakuumprovtagning.

2. Bifasiskt system med möjlighet till inokulering frÄn buljong till agaryta

VÀldokumenterad teknik. Kommersiellt tillgÀnglig (Septi-Chek, Roche; Vacutainer Brand Agar Slant, Opticult Becton Dickinson) och anpassad för vakuumprovtagning.

NÀr blodprov i flaska med anrikningsbuljong kommer till laboratoriet öppnas flaskan och en kammare med agaryta skruvas fast pÄ buljongflaskan. Flaskan kan dÀrefter vÀndas sÄ att blod-buljongblandningen inokulerar agarytan.

 • Fördelar. FramvĂ€xta bakterier lĂ€tt Ă„tkomliga för fortsatt undersökning. I övrigt jĂ€mförbart med system 1.
 • Nackdelar. Inokulering av agarn sker först nĂ€r odlingsflaskan kommit till laboratoriet. NĂ€r flaskan öppnas och agarkammaren skruvas pĂ„ finns möjligheter till kontamination med falskt positivt resultat som följd. I övrigt jĂ€mförbart med system 1.


3. Buljong med visuell avlÀsning

VĂ€l dokumenterad teknik. Flera kommersiella tillverkare finns (ex Vacutainer, BectonDickinson).

Den enklaste och internationellt mest anvÀnda metoden för blododling. Utgörs av nÀringsbuljong med olika tillsatser och olika gasmiljö. BakterievÀxten bedöms visuellt genom grumlighet men utodling till agarplattor sker vanligen efter ett dygn Àven om ingen grumlighet syns. Anpassad för vakuumprovtagning.

 • Fördelar. Enkel och billig tillverkning. Ett flertal varianter av buljong och tillsatser kommersiellt tillgĂ€ngliga. Egen tillverkning möjlig.
 • Nackdelar. Det kan vara svĂ„rt att se bakterievĂ€xt. Utodling rekommenderas dĂ€rför av samtliga flaskor eller pĂ„ mycket vida indikationer. Ventilering av flaskorna viktig för optimal isoleringsfrekvens av jĂ€stsvamp.

4. Buljong med detektion genom förhöjt gastryck

Kommersiellt tillgĂ€nglig (Signal, Oxoid). BakterievĂ€xten ger ett övertryck och buljongen Ă€r komponerad sĂ„ att den metaboliska effekten produceras av sĂ„vĂ€l aeroba som anaeroba bakterier. Övertrycket gör att buljongen stiger upp i en behĂ„llare, Signalen, som sĂ€tts pĂ„ buljongflaskan efter det att blodet Ă€r tillsatt. FrĂ„n buljongen i den positiva Signalen görs mikroskopiska preparat och subkulturer. Förberett för vakuumprovtagning.

 • Fördelar. En buljongflaska för bĂ„de aerober och anaerober. Positiv odling lĂ€tt avlĂ€sbar. FramvĂ€xta bakterier lĂ€tt Ă„tkomliga för fortsatt undersökning.
 • Nackdelar. Bakterier med lĂ„g metabolism signalerar ej, ex. Corynebacterium jeikeium. Bakterier som behöver tillvĂ€xtfaktorer sĂ„som Haemophilus influenzae och meningokocker signalerar sent och svagt. JĂ€stsvamp behöver lĂ„ng tillvĂ€xttid, 6 - 7 dagar.


5. Buljong med detektion av reducerat hemoglobin

Kommersiellt tillgÀnglig och dokumenterad (Statens seruminstitut, Köpenhamn). Genom kraftig skakning (275 rpm) under första dygnet i aeroba flaskor Ästadkomms en snabb bakterietillvÀxt och syrekonsumtion. Oxyhemoglobin i blodet frÄn det tillförda provet reduceras och fÀrgen Àndras frÄn ljusröd till mörkröd-svart.

 • Fördelar. KrĂ€ver förutom skakbord ingen dyrbar kringutrustning. Systemet Ă€r anpassat för vakuumprovtagning.
 • Nackdelar. BegrĂ€nsad praktisk erfarenhet.


6. Buljong med detektion av CO2 genom IR- eller isotopteknik

VĂ€l dokumenterad teknik. Kommersiellt tillgĂ€nglig (Bactec, Becton Dickinson). Ökad CO2- halt i odlingsflaskans gasfas orsakad av bakteriemetabolism indikeras automatiskt med hjĂ€lp av infraröd-spektrofotometer. De med blod inokulerade flaskorna inkuberas de första dygnen under kontinuerlig skakning och avlĂ€ses under de första dagarna tvĂ„ - tre gĂ„nger per dygn. Beroende pĂ„ graden av datoriserad utrustning larmar systemet vid ett förutbestĂ€mt grĂ€nsvĂ€rde eller vid ett grĂ€nsvĂ€rde baserat pĂ„ totalhalt och/eller pĂ„ skillnaden mellan tvĂ„ konsekutiva mĂ€tningar. Vid varje mĂ€ttillfĂ€lle byts hela gasfasen i odlingsflaskan till en specificerad gas (aerob respektive anaerob). I det mest datoriserade systemet registreras resultaten automatiskt och per patient. Det finns flera olika medier att vĂ€lja mellan t ex med resin (antibiotikaabsorbent) eller sĂ€rskilt för svamp. Systemet Ă€r anpassat för vakuumprovtagning.

För TB-diagnostik anvÀnds motsvarande metod men med ^1^4CO2-bestÀmning.

 • Fördelar. Skakningen av flaskorna pĂ„skyndar bakterietillvĂ€xten. Ergonomiskt bra system.
 • Nackdelar. KrĂ€ver dyr avlĂ€sningsutrustning. Höga driftskostnader. Vissa leukemifall med hög celltĂ€thet i blodet kan ge falskt positiva resultat.

7. Buljong med indirekt CO2-detektion genom kolorimetri eller fluorescensteknik

Kommersiellt tillgÀnglig och dokumenterad (Bactec, BectonDickinson; BacTalert, Organon). Helt slutet automatiskt system för detektion av bakterievÀxt. Utveckling av CO2 mÀts utifrÄn genom kolorimetrisk eller fluorimetrisk sensor separat för varje flaska. Anpassat för vakuumprovtagning.

 • Fördelar. Kontinuerlig automatisk avlĂ€sning med larm för vĂ€xt m m. Ergonomiskt och anvĂ€ndarvĂ€nligt system.
 • Nackdelar. BegrĂ€nsad praktisk erfarenhet. Dyrbar utrustning. Höga driftskostnader. Leukemipatienter kan ge falskt positiva resultat.


8. Lysis-centrifugering och utodling pÄ agarplattor

VĂ€l dokumenterad teknik. Kommersielft tillgĂ€nglig (Isolator DuPont) Blod uppsamlas i sĂ€rskilda rör, med tillsats för lysering av blodkropparna. Rören centrifugeras , och eventuella bakterier fĂ„ngas upp av en i röret placerad inert “kudde”. Kudden tas ut och odlas pĂ„ lĂ€mplig nĂ€ringsagar. Anpassat för vakuumprovtagning.

 • Fördelar. Fagocyter lyseras. BakteriehĂ€mmande substanser avlĂ€gsnas. Ökar möjligheterna att isolera Staphylococcus aureus, Pseudomonas och jĂ€stsvamp. TillĂ„ter kvantitering av bakteriehalten i blodet.
 • Nackdelar. ArbetskrĂ€vande. Centrifugering och utodling mĂ„ste ske inom nio timmar efter provtagningen. Risk för kontamination under upparbetningen.

9. Lysis-filtrering och utodling pÄ agarplattor

Finns ej som kommersiellt system. AnvÀnds ej rutinmÀssigt. Efter lysering av blodkropparna fitreras blodet genom ett bakterietÀtt filter. Filtret lÀggs pÄ önskad typ av nÀringsagar och eventuella bakterier fÄr vÀxa fram.


10. Elektrisk impedansmÀtning i buljong

Kommersiellt tillgÀnglig (Malthus, England). BakterievÀxt i buljong förÀndrar impedansen proportionellt till bakteriemÀngden. AnvÀnds inom vatten- och livsmedelsbakteriologin. KrÀver dyrbara elektroder (platina, rostfritt specialstÄl) som sitter i flaskans gummipropp.


11. Ingjutning i agar med utodling pÄ agar som variant

Äldre metod som ej lĂ€ngre anvĂ€nds rutinmĂ€ssigt. 1 - 2 mL av det blodprov som ska undersökas blandas med smĂ€lt agar och gjutes i petriskĂ„l. Alternativt utodlas provet direkt pĂ„ lĂ€mplig yta.