CNS-infektioner-nomenklatur och syntax för mätvärden

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemetNomenklatur och syntax för enhetlig beskrivning av kliniskt mikrobiologiska mätvärden och observationer

Sjukvårdens behov av standardiserad terminologi för utbyte av bl.a. meddelande mellan olika vårdgivare och laboratorier har lett till att europanormen prENV 1614 “Health care informatics - Structure for nomenciature, classification and coding of properties in clinical laboratory sciences” utarbetats av EU’ s standardiseringsorgan CEN och dess tekniska kommitté TC 251. IUPACJIFCCs arbete med kodverk för nomenklatur och mätvärdesbeskrivning inom laboratoriemedicinen, publiceras i serien “Properties and units in the clinical laboratory sciences”. Delarbetet “VIII properties and units in clinical bacteriology” föreligger nu i slutlig remissversion.

I Sverige pågår genom Svensk kommitté för laboratoriemedicinsk standardisering (SE-KLS) arbete med nationell anpassning och implementering. Arbetsgruppen rekommenderar en anpassning av mätvärdes och observationsbeskrivningar till dessa normerande standarder.

Egenskaper och kodvärden på svenska beräknas bli tillgängliga på Östgötaservern, [1] under 1997.

Mätvärdesbeskrivningens syntax bygger för observationer och mätvärden på angivande av: system, komponent, egenskap och resultat enligt följande standardsyntax:

System (ev specifikation)-komponent (ev specifikation); egenskap (ev specifikation)=resultat, ev kommentar.


I exemplet nedan beskrivs fyndet av S. pneumoniae och koagulasnegativa stafylokocker med resistensbestämning av bägge fynden samt fyndet av Herpes simplex nukleinsyra enligt denna mätvärdesbeskrivning


 • Csv = cerebrospinalvätska
 • Taxon = egenskapen att bakterier och virus låter sig särskiljas enligt en taxonomisk indelning,
 • arb.konc = arbiträr koncentration.


 • Csv-- Bakterier; taxon (US kvalitetsmanual kap. 13 utg. Likvorodling) = Streptococcus pneumoniae; koagulasnegativa stafylokocker
 • Csv-- Bakterie (Streptococcus pneumoniae); arb.konc (01 ;US kvalitetsmanual kap. 13 utg. 1 Likvorodling) = 1
 • Csv-- Bakterie (koagulasnegativa stafylokocker); arb.konc (01 ;US kvalitetsmanual kap. 13 utg. 1 Likvorodling) = 1


 • Csv-- Bakterie (Streptococcus pneumoniae); känslighet (lista; skala SIR; US kvalitetsmanual kap. 13 utg. 1 Resistensbestämning)
  • System--komponent; känslighet (Cefotaxim) = S
  • System--komponent känslighet (Cefuroxim) = S
  • System--komponent känslighet (Imipenem) = S
  • System--komponent känslighet (Kloramfenikol) = S
  • System--komponent känslighet (Penicillin G) = S
  • System--komponent känslighet (Trimetoprim/Sulfa) = S
  • System--komponent känslighet (Vankomycin) = S


 • Csv-- Bakterie (koagulasnegativa stafylokocker); känslighet (lista; skala SIR; US kvalitetsmanual kap. 13 utg. 1 Resistensbestämning)
  • System--komponent; känslighet (Cefotaxim) = S
  • System--komponent känslighet (Cefuroxim) = S
  • System--komponent känslighet (Imipenem) = S
  • System--komponent känslighet (Netilmicin) = S
  • System--komponent känslighet (Penicillin G) = S
  • System--komponent känslighet (Rifampicin) = S
  • System--komponent känslighet (Trimetoprim/Sulfa) = S
  • System--komponent känslighet (Vankomycin) = S
  • System--komponent känslighet (Oxacillin) = S


 • Csv-- Herpes simplex nukleinsyra; arb.konc (0,1; SMI kvalitetsmanual kapitel 5, utg 1, Virus PCR) = 1

REFERENSER

 • Dybkaer R, Solberg HE. Approved Recommendation (1987) on the Theory of Reference Values, Part 6. Presentation of Observed Values Related to Reference Values. J Clin Chem Clin Biochem 1987;25:657-662.
 • Forsum U, Olesen H, Frederiksen W, Blomberg 1, Bruunshuus I, Persson B. Properties and Units in the Clinical Laboratory Sciences, VIII. Properties and Units in Clinical Bacteriology. Eur J Clin Chem Clin Biochem, under tryckning 1997.
 • Kenny D, Olesen H. Properties and Units in the Clinical Laboratory Sciences, II. Kinds-of-Property, under tryckning 1996.
 • Olesen H. Properties and Units in the Clinical Laboratory Sciences, I. Syntax and Semantic Rules, Eur J Clin Chem Clin Biochem 1995;33:627-636.
 • Rigg JC, Brown SS, Dybkaer R, Olesen H. Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences, Blackwell Science, 1996.