Enteriska adenovirus

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002


Enteriska adenovirus

SmittÀmnet

Adenovirus tillhör virusfamiljen Adenoviridae. Adenovirus Ă€r ett icke höljebĂ€rande virus med en diameter om 65-80 nm. Virusets genom Ă€r lineĂ€rt dubbelstrĂ€ngat DNA. Av 49 identifierade adenovirus serotyper Ă€r typerna 40 och 41 specifikt associerade med akuta gastroenteriter. Övriga adenovirus som serotyp 1, 2, 3 ,5 och 31 kan ocksĂ„ ibland isoleras frĂ„n feces men ger oftast mildare gatstrointestinala symtom.


Patogenes

Enteriska adenovirus infekterar enterocyter i gastrointestinalkanalen. Replikationscykeln omfattar ca 30 timmar. I motsats till icke tarmpatogena adenovirus utsöndras typerna 40 och 41 i stora mÀngder i feces. Utsöndring av adenovirus mÀtt med sedvanliga diagnostiska tekniker som EM, ELISA och virusodling kan kvarstÄ under flera mÄnader upp till ett halvt Är.


Symtom och klinisk bild

Inkubationsperioden för adenovirusinfektioner Àr i genomsnitt 10 dagar (2-15 dagar). Adenovirus typ 41-infektioner varar i genomsnitt ca 12 dagar medan serotyp 40-infektioner varar i 8-9 dagar. Durationen av symtom Àr sÄledes betydligt lÀngre Àn vid en akut rotavirusinfektion och dessutom Àr adenovirus-infektioner förknippade med mer buksmÀrta. Symtomen upphör spontant.

Förutom gastrointestinala symtom kan framförallt andra typer av adenovirus orsaka luftvÀgssymtom, tonsillit, keratokonjunktivit, pneumoni, hemorragisk cystit men Àven allvarligare sjukdomar som disseminerade infektioner hos immundefekta och nyfödda.


Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Diagnostik av alla adenovirus kan ske med EM eller med immunologiska tester som ELISA och latexagglutination. De enteriska adenovirustyperna Àr svÄra eller omöjliga att propagera i cellkultur. DÀremot pÄvisas övriga adenovirustyper ofta.


Referensmetodik

Elektronmikroskopi Àr referensmetodik. EM ger information om förekomst av adenovirus, men ej specifikt typ 40 eller 41. Typning av adenovirus sker med restriktionsenzymanalys eller PCR.

Utsvaras: med EM pÄvisas/pÄvisas ej adenovirus.


Alternativ diagnostik

Antigen-ELISA

ELISA-tester för pÄvisning av alla adenovirustyper (gruppantigenpÄvisning) finns kommersiellt tillgÀngliga och Àr etablerade pÄ alla diagnostiska laboratorier. Typspecifik identifiering av typ 40, 41 utförs med hjÀlp av monoklonala antikroppar.

Utsvaras: med ELISA pÄvisas/pÄvisas ej adenovirus.


Virusisolering

Vid ett flertal diagnostiska laboratorier kan ocksÄ adenovirus pÄvisas vid virusodling av feces.

Utsvaras: Adenovirus pÄvisat. Typning följer.


PCR

PCR-teknik finns utarbetad för pÄvisning av adenovirus i allmÀnhet och enteriska adenovirus (typ 40,41) i synnerhet (Bilaga 4.3). Utförs vid kliniskt virologiska laboratoriet i UmeÄ.


Serologi

Akut och konvalescentprov tas med 2-4 veckors mellanrum. Antikroppstesten utförs med ELISA eller som komplementbindningstest. Specialdiagnostik.


Epidemiologisk typning

Restriktionsenzymanalys av viralt DNA identifierar olika genomtyper. Dessa kan som regel korreleras till adekvat serotyp. Inom varje serotyp kan Ätskilliga genomtyper pÄvisas (G. Wadell, UmeÄ) Serotypsspecifik identifiering av typ 40 och 41 sker med restriktionsenzymanalys, PCR eller ELISA.

Vid tvÄ laboratorier sker typning av adenovirus; Karolinska sjukhuset och UmeÄ universitetssjukhus.

Utsvaras: Adenovirus typ x har pÄvisats.


Kvalitetskontroll

Externa kvalitetspaneler finns ej att tillgÄ.

Svarsrutiner

Se ovan.


Laboratorierapportering

Adenovirus-infektioner Àr ej anmÀlningspliktiga enligt smittskyddslagen.


REFERENSER

  • Svenungsson B et al. Enteropathogens in adult patients with diarrhea and healthy control subjects: A 1-year prospective study in a Swedish clinic for infections diseases. J. Clin Infect Dis 2000;30:770-778.
  • Uhnoo I et al. Importance of enteric adenoviruses 40 and 41 in acute gastroenteritis in infants and young children. J Clin Microbiol 1984;20:365-372.