FolkhÀlsomyndighetens roll i det nationella smittskyddet

Hoppa till: navigering, sök

Artikeln publicerad april 2012


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar


FolkhÀlsomyndighetens roll i det nationella smittskyddet

Artikeln beskriver översiktligt FolkhÀlsomyndighetens nuvarande uppgifter med utgÄngspunkt frÄn Förordning (2013:1020) med instruktion för FolkhÀlsomyndigheten,[1] som ersÀtter tidigare förordning för Smittskyddsinstitutet.

FolkhÀlsomyndigheten[2] bildades 1 januari 2014 genom en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens FolkhÀlsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. FolkhÀlsomyndigheten har dÀrmed i stort övertagit Smittskyddsinstitutes tidigare roll men har Àven ett betydligt bredare uppdrag.

FolkhÀlsomyndighetens verksamhet regleras i Förordning (2013:1020) med instruktion för FolkhÀlsomyndigheten.I förordningen finns bl.a. följande skrivit om det laborativa mikrobiologiska arbetet:2 § Myndigheten ska
5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning, beredskap, diagnostik och kunskapsstöd.

3 § Myndigheten ska sÀrskilt
6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhÀllet och den enskilde samt utvÀrdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsÄtgÀrder inom hÀlso- och sjukvÄrden och andra berörda samhÀllssektorer,
8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,

4 § Myndigheten fÄr
2. i samarbete med laboratorier utföra diagnostiska undersökningar av prover avseende smittsamma sjukdomar som Àven kan utföras av andra laboratorier (rutindiagnostik), om undersökningarna Àr nödvÀndiga för myndighetens kompetensförsörjning, och
3. bedriva den forskning som Àr nödvÀndig för att myndighetens uppdrag pÄ smittskyddsomrÄdet ska kunna fullgöras.

10 § Myndigheten ska
2. upprÀtthÄlla den laboratorieberedskap som behövs och tillhandahÄlla mikrobiologiska laboratorieundersökningar som Àr av unik natur eller som av andra skÀl inte utförs av andra laboratorier.

12 § Myndigheten ska
1. tillhandahÄlla ett sÀkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för högsta skyddsnivÄ enligt föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker som Arbetsmiljöverket har meddelat med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166),
2. upprÀtthÄlla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, och utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar av sÄdana högsmittsamma Àmnen som utgör sÀrskild fara för mÀnniskors hÀlsa,
4. upprÀtthÄlla förmÄgan att stödja andra myndigheter med kompetens inom biosÀkerhet.

LĂ€nkar

  1. ↑ SFS(2010:604)
  2. ↑ FolkhĂ€lsomyndighetens hemsida