Gramnegativa bakterier vid UVI-diagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Bakgrund Referensgruppen har sammanstÀllt ett förslag till artbestÀmning av urinisolat i rutindiagnostik. Det bygger pÄ att utodling sker pÄ CLED- och blodagar. Förslaget utgÄr frÄn arbeten utgivna av Referensgrupperna för Enterobacteriaceae, stafylokockdiagnostik och till viss del Referensgruppen för glukosnonfermentativa gramnegativa stavar.

Syftet Àr att ange minimikriterier för positiva fynd och anvÀndbara tillÀggskriterier vid UVI-diagnostik.


Metoder anvÀnda vid identifiering

För utförlig beskrivning av diagnostiska hjĂ€lpmetoder för den laborativa urindiagnostiken hĂ€nvisas till befintlig upplaga av ASM Manual of Clinical Microbiology. DĂ€r beskrivs exempelvis CAMP-test, DNas-test, Galla-eskulin, GramfĂ€rgning, KIA, NaCl-buljong, TSI, Indoltest, Spottest indol’, Katalastest, Koagulastest, Optochintest, Oxidastest, Kovacs, Serumtest, VogesProskauertest.

För spottest indol krĂ€vs tillsats av L-tryptofan i blodagarn (lĂ€mplig mĂ€ngd Ă€r 10 mL 1 % L-tryptofanlösning till en liter blodagarbas). Spotest indol bör utföras med DMACA-reagens (p-dimetylaminocinnamaldehyd) eftersom detta Ă€r den kĂ€nsligaste metoden. Se Ă€ven Barrow GI, Feitham RKA, Manual for identification of medical bacteria. Cambridge: Cambridge university press 1990, sid. 36 för diskussion ang. indoltest, rör.

Gramnegativa bakterier

Enterobacteriaceae

NedanstÄende schema Àr ett exempel pÄ enkel artbestÀmning av urinisolat. Grundkriterier: gramnegativ stav, glukosfermentativ, Kovacsoxidas-negativ, god vÀxt pÄ MacConkey-agar.


Minimikriterier: 4-test.

Laktos, Voges-Proskauer (VP), ONPG, Indol spot med p-dimetylaminocinnamaldehyd (DMACA) alt. rörtest med p-dimetylaminobenzaldelyd enl. Kovacs eller Ehrlich.


A Laktospositiv vÀxt pÄ CLED-agar

1. Koloniutseende ger misstanke om E. coli:

 • gör indol.
  • indolpositiv = E. coli
  • indolnegativ = gramnegativ stav Enterobacteriaceae:
 • görVP
  • VP-positiv, indolnegativ = Klebsiella/Enterobacter
  • VP-negativ, indolnegativ = gramnegativ stav Enterobacteriaceae.

2. Koloniutseende ger misstanke om KlebsiellalEnterobacter:

 • gör VP, indol.
  • VP-positiv, indolpositiv/negativ = Klebsiella/Enterobacter.
  • VP-negativ, indolnegativ = gramnegativ stav Enterobacteriaceae.
  • VP-negativ, indolpositiv E. coli.

3. Beta-glukuronidaspositiv = E. coli.


B Laktosnegativ vÀxt pÄ CLED-agar

1. SvÀrmande pÄ blodagar.

 • gör indol enbart.
  • indolnegativ = Proteus mirabilis.
  • indolpositiv = Proteus vulgaris.

2. övriga laktosnegativa.

 • VP-negativ, ONPG-positiv, indolpositiv = E. coli.
 • VP-negativ och ONPG-negativ: gör rörjĂ€sning eller annan utförligare biokemisk identifiering.
 • övriga kombinationer bör artbestĂ€mmas.

3. Beta-glukuronidaspositiv, ONPG-positiv = E. coli.

 • övriga kombinationer bör artbestĂ€mmas.