Grampositiva bakterier vid UVI-diagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Bakgrund Referensgruppen har sammanstÀllt ett förslag till artbestÀmning av urinisolat i rutindiagnostik. Det bygger pÄ att utodling sker pÄ CLED- och blodagar. Förslaget utgÄr frÄn arbeten utgivna av Referensgrupperna för Enterobacteriaceae, stafylokockdiagnostik och till viss del Referensgruppen för glukosnonfermentativa gramnegativa stavar.

Syftet Àr att ange minimikriterier för positiva fynd och anvÀndbara tillÀggskriterier vid UVI-diagnostik.


Metoder anvÀnda vid identifiering

För utförlig beskrivning av diagnostiska hjÀlpmetoder för den laborativa urindiagnostiken hÀnvisas till befintlig upplaga av ASM Manual of Clinical Microbiology. DÀr beskrivs exempelvis CAMP-test, DNas-test, Galla-eskulin, GramfÀrgning, KIA, NaCl-buljong, TSI, Indoltest, Spottest indol, Katalastest, Koagulastest, Optochintest, Oxidastest, Kovacs, Serumtest, VogesProskauertest.

1)För spottest indol krĂ€vs tillsats av L-tryptofan i blodagarn (lĂ€mplig mĂ€ngd Ă€r 10 mL 1 % L-tryptofanlösning till en liter blodagarbas). Spotest indol bör utföras med DMACA-reagens (p-dimetylaminocinnamaldehyd) eftersom detta Ă€r den kĂ€nsligaste metoden. Se Ă€ven Barrow GI, Feitham RKA, Manual for identification of medical bacteria. Cambridge: Cambridge university press 1990, sid. 36 för diskussion ang. indoltest, rör.

Grampositiva bakterier

Stafylokocker

 • grampositiva, katalaspositiva kocker i klasar. Behöver rutinmĂ€ssigt endast indelas i tre grupper:
 • S. saprophyticus
 • S. aureus
 • övriga koagulasnegativa stafylokocker (KNS).


1. S. saprophyticus

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, DNas-negativ, novobiocinresistent, zon< 16 mm med 5ÎŒg lapp.

Andra egenskaper:

 • typisk kolonimorfologi: porslinsvita till benvita kolonier pĂ„ blodagar, gulaktiga pĂ„ CLED-agar.
 • koagulasnegativ.
 • vanligen kĂ€nslig för ampicillin, cefalosporiner och trimetoprim; in vitro resistent mot mecillinam.
 • stammar med avvikande resistensmönster bör typas ytterligare innan de identifieras som S. saprophyticus.

2. S. aureus

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, DNas-positiv eller positiv i agglutinationstest för S. aureus.

Andra egenskaper:

 • kolonimorfologi: större och mer jĂ€mnstora kolonier Ă€n koagulasnegativa stafylokocker, oftast gult pigment pĂ„ CLED- och blodagar.
 • koagulaspositiv (referensmetod).

3. Övriga koagulasnegativa stafylokocker (KNS)

Minimikriterier: stafylokocker, ej S. aureus, novobiocinkÀnsliga.

Rörkoagulas med kaninplasma Àr referensmetod och bör anvÀndas om DNas eller agglutinationstest ger svÄrtolkade resultat.

DNas-test rekommenderas för screening av urinisolat, latexagglutinationstest Àr mindre lÀmpliga eftersom Àven S. saprophyticus ofta ger agglutination. Vissa koagulasnegativa stafylokocker bildar DNas. I praktiken renstryks en koloni till blodagar med novobiocinlapp och till DNA-agar.

Enterococcus spp och Streptokocker

Grampositiva kocker i kedjor, katalasnegativa.

1. Enterococcus spp

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, galla-eskulin positiv eller positiv i agglutinationstest för grupp D.

Andra egenskaper:

 • grĂ„vita kolonier pĂ„ blodagar, kan ha ingen hemolys, alfa- eller betahemolys, oftast gula kolonier pĂ„ CLED-agar.
 • vĂ€xer i buljong med 6,5% NaCl.
 • arabinosfermentation kan anvĂ€ndas för att skilja Enterococcus faecium (positiv) frĂ„n Enterococcus faecalis (negativ).
 • Nedsatt kĂ€nslighet för cefalosporin.

2. Grupp B streptokocker (GBS)

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, positiva i agglutinationstest för grupp B eller positivt CAMP-test.

Andra egenskaper:

 • smĂ„ ofĂ€rgade kolonier pĂ„ CLED-agar, syns ibland först efter 2 dygns inkubering. PĂ„ blod blĂ„/grĂ„vita kolonier med smal zon betahemolys, ibland alfahemolys eller ingen hemolys.
 • KĂ€nsliga för cefalosporin.

3. Övriga betahemolytiska streptokocker

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, betahemolyserande, positiva i agglutinationstest för respektive grupp.

Andra egenskaper:

 • vĂ€xer oftast dĂ„ligt pĂ„ CLED-agar, betahemolys pĂ„ blod.


4. Alfastreptokocker

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, alfahemolyserande eller utan hemolys, grampositiva kocker i kedjor.

Andra egenskaper:

 • smĂ„ eller inga kolonier pĂ„ CLED-agar, alfahemolys eller ingen hemolys pĂ„ blod.
 • optochin 14 mm.


Lactobacillus spp

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, grampositiva stavar med typiskt utseende, katalasnegativ.

Andra egenskaper:

 • smĂ„ eller inga kolonier pĂ„ CLED-agar, ibland laktospositiv.
 • ofta alfahemolys pĂ„ blod.
 • mikroskopi: grampositiva (ibland gramlabila) lĂ„nga eller korta, ofta regelbundet formade stavar.


Bacillus spp

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, grampositiva stavar.

Andra egenskaper:

 • oftast stora torra kolonier med hemolys pĂ„ blod, kan ibland förvĂ€xlas med Enterobacteriaceae eller Pseudomonas.
 • katalaspositiv, oxidas positiv/negativ.
 • mikroskopi: regelbundna, stora, grampositiva eller gramlabila stavar ibland med synliga sporer.

Corynebacterium urealyticum

Minimikriterier: typiskt koloniutseende, grampositiv, kort stav, katalaspositiv, snabbt ureaspositiv. Diagnosen kan vid tveksamhet verifieras med API Coryne.

Andra egenskaper:

 • lĂ„ngsamvĂ€xande, smĂ„ glansiga kolonier pĂ„ blodagar.
 • oftast mycket antibiotikaresistent.

"Difteroida" stavar

Minimikriterier: typisk kolonimorfologi, grampositiva stavar med typiskt utseende.

Andra egenskaper:

 • ofta svag vĂ€xt pĂ„ CLED-agar.
 • mikroskopi: grampositiva stavar, ofta kĂ€gelformade, ligger i V-formationer och palissader.
 • katalaspositiv.

Corynebacterium urealyticum kan vara kliniskt relevant. Gör ureastest. OBS! OvanstÄende kriterier utesluter ej Listeria.