ProvsÀttning

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckngen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Ankomstkontroll pÄ laboratoriet

 • Kontrollera;
  • att provkĂ€rlens/objektglasens mĂ€rkning och antal överensstĂ€mmer med remiss.
  • att bestĂ€llare finns angivet.
  • att rekommenderat provmaterial tagits till undersökningen.
  • att rekommenderad transporttid ej överskridits.

Avvikelser frÄn ovanstÄende bör föranleda diskussion med bestÀllaren. Om behandlande lÀkare anser nytt prov inte kan tas och att analysen ska utföras och rapporteras trots felaktigheter pÄ det inkommande provet, ska felkÀllorna kommenteras i laboratorierapporten.


ProvsÀttning

AllmÀn odling, referensmetodik

1. Aerob odling

Alla typer av prov, definierade i tabell 6, odlas primÀrt pÄ blodagar, hematinagar och CLED-agar. I förekommande fall sÀtts prov ocksÄ till anrikningsbuljong, FAB. Prov som anlÀnder till laboratoriet i blododlingsflaskor, inkuberas upp till 10 dygn och sekundÀrsprids nÀrhelst indikation till vÀxt föreligger. SÄdana prov som utgörs av fast vÀvnad etc., vilka överförs till anrikningsbuljong, sekundÀrsprids pÄ agarplattor av samma sort. Buljongen inkuberas totalt 10 dygn.

2. Anaerob odling, rutinnivÄ

Metoden avser miniminivÄ för anaerob odling som i förekommande fall kompletterar aerob odling, se ocksÄ tabell 6, fotnot 4. Prov inokuleras pÄ anaeroba blodplattor, FAA (se nedan), som görs semiselektiva genom applikation av aminoglykosid- och metronidazollappar i primÀrstryket (se tabell 6, fotnot 5). Inokulera Àven anaerob buljong (FAB) som inkuberas aerobt eller anaerobt.

De anaeroba blodplattorna bör vara prereducerade eller fĂ€rska. Inokulering sker i anaerobbox (referensmetod), men aerob provsĂ€ttning med sekundĂ€r inkubering i klocka med gasgenererande kuvert som t.ex. Anaerogen (OXOID) eller i klocka med evakueringssystem Ă€r accepterad alternativ metodik. Med kuvert erhĂ„lls god anaerobios tillrĂ€cklig för flertalet kliniskt relevanta anaeroba bakterier. Med resazurin som indikator garanteras redoxförhĂ„llanden ≀ 110 mV. AvlĂ€s dag 2 eller efter medicinsk bedömning. Observera att anaerobt inkuberade plattor inte bör exponeras för luft under de första 48 timmarna. Vissa lĂ„ngsamvĂ€xande arter, hit hör peptostreptokocker och svartpigmenterade gramnegativa stavar som Porphyromonas, Prevotella, och Bilophila kan behöva inkuberas ytterligare en eller flera dagar för detekterbara kolonier. Andra anaeroba bakterier, t.ex. Actinomyces kan behöva 7-10 dagars inkubationstid. FAB granskas för vĂ€xt dagligen upp till 10 dygn.

Den förenklade anaeroba odlingen Àr med beskrivna förbehÄll fullt acceptabel i rutindiagnostiken. Det enskilda laboratoriet definierar utifrÄn denna miniminivÄ eventuell modifiering av anaerobdiagnostiken, innefattande förlÀngd inkuberingstid, bruk av selektiva medier (se nedan), sÀrskilt i de fall anaerob odling speciellt begÀrts.

3. Anaerob odling, jÀmförelsenivÄ

Metoden bör anvĂ€ndas vid studier men kan Ă€ven anvĂ€ndas i rutinen efter sĂ€rskild medicinsk bedömning. Prov inokuleras pĂ„ prereducerade eller fĂ€rska anaeroba blodagarplattor, d.v.s. FAA, samt tvĂ„ typer av selektiva FAA; kana-vanko-agar och neomycinagar (enligt bilaga 1). Inokulera Ă€ven anaerob buljong (FAB) i förekommande fall och inkubera denna anaerobt. För anaerob miljö anvĂ€nds anaerobbox i vilken all hantering av provet sker (miljö 10 % H2, 5-10% CO2, 80-85 % N2. Alternativ Ă€r inkubering i nĂ„gon typ av klocka (se under punkt 2).

Inkubera anaeroba plattor och eventuell buljong 10 dygn. Daglig avlÀsning.

Speciell odling, referensmetodik

Tabell 6

Hudochmjuktabell6.jpg Hudochmjuktabell6b.jpg

Tabell 7.

Val av medier, atmosfÀr, temperatur och inkubationstid beskrivs i tabell 7. Hudochmjuktabell7a.jpg

Inokulering av medier

AllmÀnt

Inokulera alltid medier i en bestÀmd ordning med det minst selektiva mediet först. Provmaterialet kan kastas en vecka efter att provet primÀrodlats, eller efter medicinsk bedömning. LÀmpliga metoder för provapplikation pÄ agarplattor beskrivs i figur 7 och 8. MÀrk först agarplattorna med Labnr och inokuleringsdatum. PrimÀrstryk i förekommande fall med provtagningspinne (fig 7) eller applicera ca 100 mikroL material pÄ plattan (fig 8).


Hudochmjukfigur7.jpg

Gör först ett rakt primĂ€rstryk. Stryk sedan vinkelrĂ€tt mot detta första stryk. Rotera pinnen under hela stryket. ÅterstĂ€ll provtagningspinnen i transportröret. SekundĂ€rstryk med plastinös enligt 2 och 3.


Hudochmjukfigur8.jpg

PrimÀrstryk agarplattorna med plastinös enligt 1. Stryk först ett rakt stryk. Stryk sedan vinkelrÀtt mot detta första stryk. SekundÀrstryk med plastinös enligt 2 och 3.


Inokulering av flytande medier

MÀrk buljongrör med Labnr och inokuleringsdatum.

Ta provmaterial med engÄngs plastpipett/sterila instrument och inokulera mediet.


Direktmikroskopi

MĂ€rk objektglas med Labnr.

Ta provmaterial med engÄngs plastpipett/sterila instrument och stryk pÄ objektglaset.


Provmaterialrelaterad beskrivning

AllmÀn odling

Sekret pinnprov i transportrör

 • Öppna transportröret och ta ut provtagningspinnen.
 • Inokulera och inkubera medier.

Sekret i anaerob transportflaska eller sterilt rör/kÀrl

 • Homogenisera innehĂ„llet genom att vortexa eller vĂ€nda det förslutna röret nĂ„gra gĂ„nger.
 • Öppna röret och ta material med engĂ„ngs plastpipett. Förslut röret.
 • Inokulera och inkubera medier. Gör anaerob odling först.

VÀvnad i sterilt rör/kÀrl

 • Öppna röret och ta material.
 • Placera materialet i steril mortel.
 • Homogenisera materialet i steril mortel. TillsĂ€tt lite FA-buljong om provet Ă€r torrt.
 • Inokulera och inkubera medier. Gör anaerob odling först.

VÀvnad i FA-buljong med tecken pÄ vÀxt vid ankomst

 • Vortexa eller vĂ€nd det förslutna röret nĂ„gra gĂ„nger.
 • Öppna röret och ta material med engĂ„ngs plastpipett. Förslut röret.
 • Inokulera och inkubera medier. Gör anaerob odling först.

VÀvnad i FA-buljong utan tecken pÄ vÀxt vid ankomst

 • Inkubera röret.
 • Inokulera och inkubera medier vid tecken pĂ„ vĂ€xt. Vid tveksamhet om vĂ€xt Ă€r det lĂ€mpligt att gramfĂ€rga buljongen samt subkultivera till agarplattor.

Ej kroppseget material i FA-buljong

 • Inkubera i 10 dygn i 35 °C - 37 °C.
 • Inokulera och inkubera medier vid tecken pĂ„ vĂ€xt. Vid tveksamhet om vĂ€xt Ă€r det lĂ€mpligt att gramfĂ€rga buljongen samt subkultivera till agarplattor.

Ej kroppseget material i sterilt rör/kÀrl med förvÀntad monomikrobiell floratyp

 • Öppna röret och placera materialet i FA-buljong.
 • Inkubera i 10 dygn i 35 °C - 37 °C.
 • Vid vĂ€xt ta material frĂ„n buljongröret. Inokulera och inkubera medier.

Ej kroppseget material i sterilt rör/kÀrl med förvÀntad polymikrobiell floratyp (spiral, drÀnage)

 • Placera under anaeroba och sterila betingelser.
  • spiralen i steril petriskĂ„l och tillsĂ€tt FA-buljong. Skaka försiktigt.
  • alternativt i FA-buljongrör och vortexa.
 • Inokulera medier med hjĂ€lp av plastpasteurpipett. Gör anaerob odling först.

Blododlingsflaskor med tecken pÄ vÀxt vid ankomst

 • Odla ut vid ankomsten.
 • Inokulera och inkubera medier.
 • TillsĂ€tt nĂ€ringssubstrat enligt tillverkarens anvisningar.
 • Inkubera flaskorna ett dygn i 36 °C innan eventuell ny utodling (eller tills blodÂŹodlingssystemet signalerar).
 • Om det vĂ€xer rikligt pĂ„ direktutodlade medier behöver provet inte odlas ut igen.

Blododlingsflaskor utan tecken pÄ vÀxt vid ankomst

 • TillsĂ€tt nĂ€ringssubstrat enligt tillverkarens anvisningar.

Inkubera flaskorna i 36 °C och avlÀs i fem dygn (eller tills blododlingssystemet signalerar) innan eventuell utodling. Inokulera och inkubera medier.

CAPD (PD), dialysvÀtska

 • Desinficera dialyspĂ„sen.
 • Aspirera 100 mL dialysvĂ€tska och sĂ€tt till 2st 50 mL centrifugrör.
 • Centrifugera bĂ„da rören i 2000 x g, 10 min.
 • Sug av ovanvĂ€tskan med steril engĂ„ngspipett av plast. Kasta ovanvĂ€tskan. Om endast liten mĂ€ngd sediment, lĂ€mna kvar totalt ca 2 mL i röret för utodling.
 • Inokulera frĂ„n sedimentet: 0,1 mL/agarplatta samt 0,5 mL till anrikningsbuljong.
 • LĂ€gg ev. material pĂ„ ett mĂ€rkt objektsglas för direktmikroskopi.
 • Om blododlingsflaskor eventuellt anvĂ€nts, Ă„tgĂ€rdas de enligt ovan.


Speciell odling

GBS-odling

 • Inokulera provtagningspinnarna frĂ„n vagina respektive rektum tillsammans i anrikningsbuljong för grupp B streptokocker, ”GBS-buljong”.
 • Inkubera buljongen i 1 dygn 35 o-37 °C.
 • Inokulera en fĂ„rblodagarplatta med den inkuberade buljongen.
 • Inkubera plattan i 35 °C -37 °C . AvlĂ€s efter 1 dygn. Om ingen vĂ€xt av GBS, reinkubera agarplattan 1 dygn .