ResistensbestÀmning vid UVI-diagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


ResistensbestÀmning

Metodval

Standardiserad diskdiffusion i den form som rekommenderas av LÀkaresÀllskapets referensgrupp för antibiotikafrÄgor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M) Àr referensmetod för resistensbestÀmning enligt SIR-systemet i Sverige. Metoden beskrivs utförligt pÄ RAF:s hemsida pÄ internet [1].

Ej standardiserad diskdiffusion s.k. direktresistens anvĂ€nds pĂ„ mĂ„nga laboratorier för att pĂ„skynda diagnostiken. Svenska studier pĂ„ konsekutiva material har visat 96 % överensstĂ€mmelse med det standardiserade tillvĂ€gagĂ„ngssĂ€ttet (Brönnestam 1999, Johnson 1995, KĂ€llenius 1981). Med adekvata exklusionskriterier kan metoden vara anvĂ€ndbar. Den bör handhas av trĂ€nad personal och inte anvĂ€ndas vid blandkultur eller vid lĂ„ga bakteriekoncentrationer (< 10^8 CFU/L). RAF-M har i upprepade kvalitetskontroller visat att inokulatet Ă€r den variabel som har i sĂ€rklass störst betydelse för reproducerbara SIR-resultat vid resistensbestĂ€mning. RAF-M avrĂ„der frĂ„n direktresistens.


Resistensbesked för bakterier isolerade frÄn urin, RAF/RAF-M:s rekommendationer

RAF/RAF-M informerar fortlöpande om antibiotika, och ger landets laboratorier stöd och rÄd om metoder för resistensbestÀmning. PÄ RAF och RAF-M:s hemsida ([2]) Äterfinns rekommendationer om minimiurval av antibiotika vid resistensbestÀmning som kan utgöra underlag för lokala diskussioner.

REFERENSER

  • Brönnestam R. Direct antimicrobial susceptibility testing in bacteriuria. APMIS 1999; 107:437-44.
  • Clarridge J.E., Johnson JR, Pezzio MT. Laboratory Diagnosis of urinary tract infections. Cumitech 2B, ASM, 1998.
  • Johnsson JR, Tiru FS, Stamm WE. Direct antimicrobial susceptibility testing for acute urinary tract infections in women. J Clin Microbiol 1995;3 3:2316-23.
  • KĂ€llenius G, Dornbusch K, Hallander HO, Jacobsson K. Comparison of direct and standardized antibiotic susceptibility testing in bacteriuria. Chemotherapy (Basel) 1981; 27:99-105.
  • Olsson-Liljequist B, Larsson P, Walder M, Miörner H. Antimicrobial susceptibility testing in Sweden. III Methodology for susceptibility testing. Scand J Infect Dis 1997; Suppl.105:13-23.